plaz | plat | plak | clay

play čeština

Příklady play portugalsky v příkladech

Jak přeložit play do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Coline, co tvůj smysl pro fair play?
Colin, onde está o teu jogo limpo?
Vždycky jsem si myslel, že u Angličanů je oceňován jejich smysl pro fair play.
Sempre pensei que os ingleses fossem conhecidos pelo fair play. - E somos.
Nenazval bych to fair-play.
Não chamava isso de justo, não é?
Myslíte, že chtějí, aby si jejich akcionáři a veřejnost. mysleli, že nehrají fair play a spravedlivě. Pravé hodnoty téhle země, a co dnes znamenají?
Acha que eles querem os seus acionistas e o público. pensam que a sua gerência não está imbuída de boa fé e justiça. os mesmos valores que fazem deste país o que é hoje?
Žádné zakázané údery. Fair play, jasné?
Sem faltas proibidas.
Myslím anglický smysl pro humor a smysl pro fair play.
Senso de humor, uma Inglaterra justa.
Peterborough dnes prohrál, takže jsme postoupili do play-off.
O Peterborough perdeu hoje, por isso agora vamos aos desempates.
Jasně, mám něco na co můžu koukat do noci - play off.
Estou mortinho pelo jogo de hoje à noite, são as finais.
Jako záruku fair play a čestné hry. vybrali němečtí pořadatelé neutrálního rozhodčího.
Para assegurar um jogo limpo e o desportivismo, os organizadores alemães escolheram um árbitro isento para o jogo.
Špatný smysl pro fair-play.
Falta de desportivismo.
Pokud dnes vyhrajeme, tak jdeme do play-off. To je jednoduchý.
Se ganharmos hoje, vamos a desempate.
Celej tým jde do hajzlu a uniká nám i play-off.
A equipa está na merda, podemos vir a perder.
Ale v duchu fair play, tedy hlavní zásady mé vlády, jsem jmenoval komisi, která obě akademie zhodnotí a porovná.
Mas no espírito do jogo limpo, a marca típica da minha administração, nomeei um comité. para avaliar e comparar as duas academias.
Je to play-off.
É o desempate!

Možná hledáte...