žití čeština

Příklady žití rusky v příkladech

Jak přeložit žití do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Moje žití je okouzleno, nikomu se nevzdá, kdo z ženy zrozen.
Я зачарован, мне не повредит Рождённый женщиной.
Učinil jsi z něho místo k žití, pro ženy a děti.
Благодаря тебе, здесь могут жить женщины и дети.
Musí být nějaký lepší způsob pro lidi k žití.
Должен быть лучший путь для людей чтобы жить.
Jsem přesně takový, jak mě svět platí velmi dobré žití. Bavím lidi s mými malými příběhy.
Я пишу рассказики левой рукой, а правая остается свободной для другого.
Pomni, blázne, zákon ten, žití nit je slabá jen.
Ты дурак, уясни себе четко. Жизнь твоя висит на волоске.
V zemi, kde ještě existují rasové a sociální předsudky, kde dokonce existuje nedostatek domů a prostorů k žití, bude zapotřebí přijmout opatření v pokusu evakuovat asi 10 milionů lidí.
В стране, где все еще существует расовое и социальное предубеждение, где все еще чувствуется нехватка жилья, определенные жесткие меры наверное необходимы для обеспечения эвакуации почти 10-ти миллионов человек.
Druhý pokrm žití, ten nejživnější ze všech.
Вкуснейшее из блюд в земномпиру. О чемты?
Moje žití je okouzleno! Nikomu se nevzdá, kdo z ženy zrozen!
Я защищен заклятьемот любого, кто женщиной рожден!
Žití!
Житие!
Oh, pěkné místo k žití.
Тут хорошее место для жизни.
Jsem dost protivný na žití.
Со мной трудно поладить.
Dobře, proč tedy stojí život za žití?
Так, ладно, зачем стоит жить?
A pamatujte, že ať jste kdokoli. a ať pro žití a přežití děláte cokoli. pořád jsou věci, který máme všichni společný.
И помните, неважно, кто вы. и что вы делаете, чтобы жить или выживать. есть некоторые вещи, которые делают нас всех одинаковыми.
Žití je konec.
Жизнь - концом.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Kdybychom mu dali na výběr mezi životem, jenž vedl jako finanční vladař Evropy, a životem v současnosti na spodu distribuce příjmů, avšak s třiceti lety žití navíc, takže by se dožil svých pravnoučat, co by si zvolil?
Если бы ему дали выбор между жизнью, которую он вел как финансовый принц Европы, или жизнью в сегодняшнем мире при низком доходе, но с тридцатью дополнительным годами жизни и возможностью увидеть своих правнуков, что бы он выбрал?

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »