ublížení čeština

Překlad ublížení rusky

Jak se rusky řekne ublížení?

ublížení čeština » ruština

обида вред
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ublížení rusky v příkladech

Jak přeložit ublížení do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Vydejte mi psa, nebo přinesu žalobu kvůli ublížení na zdraví a zaberu vaší farmu!
Держите собаку на поводке, иначе вам не поздоровится!
Ublížení na těle?
Устраивать беспорядки?
Je ale třeba reagovat, dokonce i na subjektivní pocit ublížení.
Но ведь нужно как-то реагировать, даже если это субъективное чувство обиды.
Mohu vás obvinit z ublížení na těle.
Я могу возбудить дело о нанесении телесных повреждений.
Přejete si na něj podat žalobu pro ublížení na zdraví?
Вы хотите подать на офицера в суд за нападение?
Myslím, že za ublížení na těle.
Я думаю, это было батарея. -Вы Думаете, это было в аккумуляторной батарее?
Znásilnění a ublížení na zdraví.
Изнасилование и отягчающих Сексуальные батареи.
Říkal jsi, že to bylo ublížení na těle.
Изнасилование? Вы сказали, что батарея.
Říkals něco o ublížení, Jacku?
Боль? Ты сказал боль, Джек?
Takže má rada vám zní, využijte svá práva! Nechci nikoho v této situaci zvýhodňovat, aby nedocházelo k poškozování majetku nebo ublížení na zdraví!
Я буду отвечать, если вы не совладаете с собой, не будете держать себя в руках.
Paule-Marie Verlaine, soud vás shledává vinným. podle paragrafu 399 trestního zákona. z bolestivého ublížení na těle a odsuzuje vás. ke dvěma stům franků a dvěma letům vězení.
Поль-Мари Верлен, суд признает вас виновным по статье 399-ой уголовного кодекса. в нанесении серьезных телесных повреждений и приговаривает вас к штрафу на сумму 200 франков.и двухлетнему тюремному заключению.
V tomto případu nejde o vraždění, ublížení na těle, či masakry.
Это дело состоит не в том, кого укокошили, угробили или убили.
Stát versus Radicková ve veci napadení a ublížení na zdraví, shledáváme obžalovanou René Radickovou nevinnou. (soudce) Porota se rozpouští.
В деле Народ против Рэдик мы находим обвиняемую, Рене Рэдик,.невиновной.
Ublížení na tele.
Другой адвокат предложил сделку.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Skutečnost, že jedna forma ublížení jinému člověku existuje po většinu našich evolučních dějin, zatímco druhá je relativně nová, přece z etického hlediska nehraje žádnou roli.
В конце концов, в том факте, что один способ причинения вреда другим существовал на протяжении большей части нашей эволюционной истории, а другой является относительно новым, нет никакого морального значения.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...