ublížit čeština

Překlad ublížit rusky

Jak se rusky řekne ublížit?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ublížit rusky v příkladech

Jak přeložit ublížit do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Nechci nikomu ublížit, ale..
Очень вкусный.
Nikdy jsem ti neměl ublížit.
Это никогда не было моей задачей.
Někdy vám lékař musí trochu ublížit, aby se vám ulevilo.
Иногда доктор должен сделать вам немного больно, чтобы потом вам было хорошо.
Moc mě to láká, ale nechci ublížit tátovi.
Я так взволнована и тронута, но я не хочу ранить отца.
Umírám, takže mi už nikdo nemůže ublížit.
Я умру, и никто со мной ничего не сделает.
Nikdy bych ti nechtěla ublížit.
Я бы ни за что не причинила тебе столько боли.
Neměl jsem žádný důvod jí ublížit.
У меня не было причин её убивать.
Chtěl jsem jí ublížit, protože ona ublížila mně.
Я хотел сделать ей больно. И добился этого.
Vy si chcete ublížit, dítě.
Тебе будет больно, дитя моё.
Můžou tě zabít a já bych se to nikdy nedozvěděla. Mohli by ti ublížit.
Вдруг тебя убьют, а я об этом и знать не буду.
Chudák, jež nikdy nikomu nechtěl ublížit. Sedí s andělem smrti a vy vtipkujete.
Несчастный человек, который и мухи в жизни не обидел, должен умереть,..
Nemůže svědčit. Už ti nemůže ublížit. Jsme jediní dva lidé na světě, co to ví.
Она не может говорить, она не знает об этом, она больше не причинит тебе зла.
Tím, že jsem zmínil přidání, jsem vám nechtěl nijak ublížit.
Уверяю вас, новость о прибавке вам вовсе не навредила.
Nepokoušíš se mi ublížit? Harry.
Вы ведь пытаетесь не ранить меня.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Je tu však jeden závažný nedostatek: dohoda by mohla ublížit exportérům z rozvojových zemí, pokud EU a USA nevyvinou společné úsilí na ochranu zájmů těchto aktérů.
Но есть и существенный недостаток: договор может повредить развивающимся странам-экспортерам, если ЕС и США не предпримут согласованных усилий для защиты интересов этих участников.
Rozvinuté země možná nechtějí Bangladéši a mizejícím ostrovním státům ublížit, avšak žádná válka by nemohla být ničivější.
Развитые страны, возможно, и не желают зла Бангладеш и исчезающим островным государствам, но никакая война не привела бы к столь опустошительным последствиям, как потепление.
Doma mu to však příliš nepomohlo. Naopak mu to snadno mohlo ublížit.
Но на родине это ему не сильно помогло, а могло и навредить.
Sebevražedná hromadná vražda je důsledkem organizované nenávisti - naprosté touhy ublížit nepříteli ne za to, co má (tedy závisti), ani za to, co dělá (tedy hněvu), ale za to, čím a kým je.
Суицидальное массовое убийство проистекает из организованной ненависти - ничем не обусловленного стремления уничтожить врага не за то, что у него есть (как из чувства зависти), не из-за того, что он делает (как от злости), но за то, что он есть.
Nikterak jim ublížit nechtěl, a proto bychom jeho osobnost měli posuzovat jinak než ty, kdo mají v úmyslu způsobit ostatním újmu, ať už z důvodu nenávisti nebo snahy prosadit své zájmy.
Он не желал причинить им вред и, по этой причине, мы оценим его личность отлично от тех, кто стремится причинить вред другим, как в силу ненависти, так и вследствие их собственных выгод.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...