ublížit čeština

Překlad ublížit francouzsky

Jak se francouzsky řekne ublížit?

ublížit čeština » francouzština

blesser

Příklady ublížit francouzsky v příkladech

Jak přeložit ublížit do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Vím že je to těžké, ale napadá Vás nějaký důvod, proč by mu někdo chtěl ublížit?
Je sais que c'est éprouvant, mais savez-vous pourquoi on lui voulait du mal?
Chceš mi ublížit?
Veux-tu me faire du mal?
Chceš mi ublížit?
Ça te plairait?
Nechci ti ublížit.
Je ne veux pas.
Chceš jim ublížit.
Tu leur veux du mal.
Nechci té dívce ublížit.
Je n'en veux pas à cette femme.
Madam, nechceme vám ublížit.
On ne vous veut aucun mal.
Někdy vám lékař musí trochu ublížit, aby se vám ulevilo.
Les médecins doivent parfois faire mal pour guérir.
Moc mě to láká, ale nechci ublížit tátovi.
Je suis ravie et tentée, mais je ne veux pas blesser mon père.
Nechci ti ublížit, ale nemůžu si pomoct.
Je ne veux pas te faire de peine.
Umírám, takže mi už nikdo nemůže ublížit. Nic se mi nemůže stát.
Désormais rien ne peut m'atteindre!
Studoval jste naše starověká umění a víte, že mi nemůžete ublížit.
Vous avez étudié nos arts anciens et savez que vous ne pouvez rien me faire.
Myslíš, že je seriózní, když si při každém pomyšlení na ní chci ublížit?
Et Ie fait de vouloir me mordre en pensant à elle?
Vydržte. - Myslí, že jí chce ublížit.
Il croit qu'on attaque la fille.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Je tu však jeden závažný nedostatek: dohoda by mohla ublížit exportérům z rozvojových zemí, pokud EU a USA nevyvinou společné úsilí na ochranu zájmů těchto aktérů.
Mais il existe un inconvénient sérieux : cela pourrait causer du tort aux exportateurs des pays en voie de développement, à moins que l'UE et les États-Unis ne fassent un effort concerté pour protéger les intérêts de ces acteurs.
Rozvinuté země možná nechtějí Bangladéši a mizejícím ostrovním státům ublížit, avšak žádná válka by nemohla být ničivější.
Les pays avancés n'avaient peut-être pas l'intention de causer du tort au Bangladesh ni aux îles menacées de disparition, il n'en reste pas moins qu'aucune guerre n'aurait pu être si dévastatrice.
Naopak mu to snadno mohlo ublížit.
Cela aurait pu même lui nuire.
Ublížit někomu přehozením výhybky, která změní směr jízdy vlaku, jsme naopak schopni teprve poslední dvě staletí - což je příliš krátká doba na to, aby to z evolučního hlediska mohlo mít nějaký význam.
De plus, nous ne pouvons sauver quelqu'un en déviant la course du train que depuis deux siècles - soit pas assez longtemps pour donner un sens évolutionniste.

Možná hledáte...