ublížení čeština

Překlad ublížení francouzsky

Jak se francouzsky řekne ublížení?

ublížení čeština » francouzština

mauvais service

Příklady ublížení francouzsky v příkladech

Jak přeložit ublížení do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Předtím byl už jedenáctkrát zatčen. FARLANDSKÝ OKRESNÍ SOUD.s obviněními sahajícími od velké krádeže po těžké ublížení na zdraví.
Il a déjà été arrêté onze fois pour vol qualifié et agression.
Ukrutný útok a ublížení s úmyslem zabít.
Violences volontaires avec intention de tuer.
James Duke Malloy. 14 zatčení. Vše od loupeže k ublížení na zdraví.
James Duke Malloy, quatorze arrestations. recherché pour vol, attaque à main armée, coups et blessures.
Útok a ublížení na zdraví. S úmyslem zabít. 10 až 20 let. Podmínečné propuštění zamítnuto.
Coups et blessures dans l'intention de tuer, 10 à 20 ans, pas de libération sur parole, solitaire, travaux forcés.
Útok a ublížení na zdraví.
Coups et blessures.
A vymluvíme jí ublížení které chce lidstvu způsobit.
Et dissuadez-la de commettre un acte aussi affreux.
Zatčen v Torontu, ublížení na těle, vloupání. Dostal dva roky.
Arrêté à Toronto pour vol, condamné à 2 ans.
Jedná se o ublížení.
D'une agression.
Říkal jste, že jde o ublížení.
Vous avez dit une agression.
Jak nezodpovědné chování. Mohlo by vést k obvinění z ublížení na zdraví.
Une action aussi irresponsable. justifie une grave inculpation pour voie de fait.
Za normálních okolností řeší běžný policajt Dopravní policie přečiny jako jsou přepadení, napadení, vraždy, opilství, nemoci, vandalismus, šílenství, ublížení, sexuální obtěžování, exhibicionismus..
En une semaine moyenne, un policier du métro devra s'occuper d'affaires de vols, d'agressions, de meurtres, d'ébriété, de maladies, de vandalisme, de délire, d'insultes, d'agressions sexuelles, d'exhibitionnisme.
Je ale třeba reagovat, dokonce i na subjektivní pocit ublížení.
Mais il le fallait bien même si le sentiment d'injustice était subjectif.
Byl obžalován z ublížení na zdraví. To je můj obor, ne Burtonův.
Je l'ai pris en charge pour agression C'est mon domaine, pas celui de Burton.
Dobře, pane Cavanaughu. Asi vyfásnete 1-3 roky za těžký ublížení na zdraví.
On va pouvoir vous mettre au frais un à trois ans pour agression criminelle.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Bezprostředním etickým problémem, jemuž čelíme, je reálné ublížení nic netušícím subjektům prostřednictvím široké palety ponižování, nepříznivých jevů, poranění i úmrtí.
Le problème éthique immédiat qui se pose est le préjudice résultant de toute une gamme d'abus, d'accidents parfois mortels et d'atteinte à l'intégrité physique dont sont victimes des sujets qui ne se doutent de rien.
Skutečnost, že jedna forma ublížení jinému člověku existuje po většinu našich evolučních dějin, zatímco druhá je relativně nová, přece z etického hlediska nehraje žádnou roli.
Après tout, ce n'est pas parce qu'un type violence existe depuis l'aube de notre histoire évolutionniste qu'il est moins correct, d'un point de vue éthique, qu'un autre type de violence plus récent.
A ačkoliv se těžká ublížení na zdraví včetně některých ohavných případů znásilnění mohou svou závažností některým vraždám blížit a mohly by případně volat po nejtěžším trestu, já osobně jeho uplatňování v těchto případech nepodporuji.
Bien que de graves agressions, notamment certains viols épouvantables, approchent parfois les meurtres dans leur gravité, et pourraient éventuellement appeler la peine de mort, je ne suis pas pour son utilisation dans ce genre de cas.

Možná hledáte...