ublížení čeština

Překlad ublížení spanělsky

Jak se spanělsky řekne ublížení?

ublížení čeština » spanělština

perjuicio

Příklady ublížení spanělsky v příkladech

Jak přeložit ublížení do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Odpor při zatýkání. - Ukrutný útok a ublížení s úmyslem zabít.
Allanamiento y lesiones con intento de matar.
Vše od loupeže k ublížení na zdraví.
Desde robo hasta asalto a mano armada.
Útok a ublížení na zdraví.
Negro. Agresión.
Říct, co je třeba tak, aby to bylo správné. To znamená, nikoho nezranit dosáhnout správného účinku bez ublížení.
Uno debe decir lo necesario de modo que sea justo, que no hiera, que diga lo que quiere decir, que haga lo que tiene que hacer sin herir y sin hacer daño.
V nejhorším je to ublížení na těle.
Lo único son los daños físicos.
Johne, odvedeme slečnu Dorothy. A vymluvíme jí ublížení které chce lidstvu způsobit.
John, llevaremos a la Srta. Dorothy a comer e intentaremos convencerla de que no cometa esta locura.
Můj úřad musí učinit prohlášení o nehodě ještě dnes a uvést, že pachatelé jsou zatčeni za řízení v opilosti a těžké ublížení na zdraví. A za útěk z místa činu.
Creo que el Ministerio Fiscal debe publicar una declaración sobre el accidente, anunciar que han sido detenidos y que se les acusará de conducir ebrios, y de heridas involuntarias.
Jedná se o ublížení.
Un caso de lesiones.
Říkal jste, že jde o ublížení.
Ha hablado de lesiones.
Jak nezodpovědné chování. Mohlo by vést k obvinění z ublížení na zdraví.
Por un acto tan irresponsable se le podría acusar de agresión.
Za normálních okolností řeší běžný policajt Dopravní policie přečiny jako jsou přepadení, napadení, vraždy, opilství, nemoci, vandalismus, šílenství, ublížení, sexuální obtěžování, exhibicionismus..
Durante una semana normal, un agente de tránsito se ocupa de delitos como robos, agresiones, asesinatos, embriaguez, enfermedad, vandalismo, demencia, insultos, acoso sexual, exhibicionismo.
Je ale třeba reagovat, dokonce i na subjektivní pocit ublížení.
Pero hay que reaccionar, aunque sólo sea bajo un punto de vista personal y absolutamente subjetivo, hay que reaccionar.
Byl obžalován z ublížení na zdraví.
Me ocupé de él por un cargo por asalto.
Asi vyfásnete 1-3 roky za těžký ublížení na zdraví.
Le pueden caer de uno a tres años por agresión.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Bezprostředním etickým problémem, jemuž čelíme, je reálné ublížení nic netušícím subjektům prostřednictvím široké palety ponižování, nepříznivých jevů, poranění i úmrtí.
La cuestión ética inmediata a que nos enfrentamos es el daño real causado a los participantes confiados a través de una amplia gama de humillaciones, eventos adversos, lesiones y muertes.
Skutečnost, že jedna forma ublížení jinému člověku existuje po většinu našich evolučních dějin, zatímco druhá je relativně nová, přece z etického hlediska nehraje žádnou roli.
Después de todo, no hay una significación ética en el hecho de que un método de dañar a los demás haya existido durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva y que el otro sea relativamente nuevo.
A ačkoliv se těžká ublížení na zdraví včetně některých ohavných případů znásilnění mohou svou závažností některým vraždám blížit a mohly by případně volat po nejtěžším trestu, já osobně jeho uplatňování v těchto případech nepodporuji.
Aunque las agresiones severas, incluyendo algunas violaciones terribles, pueden acercarse a la severidad de ciertos asesinatos y podrían justificar la pena capital, yo no apoyo su uso en esos casos.

Možná hledáte...