ublížení čeština

Překlad ublížení německy

Jak se německy řekne ublížení?

ublížení čeština » němčina

schlechter Dienst Kränkung Bärendienst
Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ublížení německy v příkladech

Jak přeložit ublížení do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Útok a ublížení na zdraví.
Körperverletzung mit Tötungsabsicht.
Útok a ublížení na zdraví.
Körperverletzung.
Jak nezodpovědné chování. Mohlo by vést k obvinění z ublížení na zdraví.
Eine so unverantwortliche Handlung kann Ihnen eine Anklage wegen Nötigung einbringen.
Je ale třeba reagovat, dokonce i na subjektivní pocit ublížení.
So nicht. Aber auf das Unrecht, mag es auch subjektiv sein, muss man doch reagieren.
Byl obžalován z ublížení na zdraví.
Die Anklage lautete auf schwere Körperverletzung.
Trestní právo a ublížení na těle.
Strafrecht und Unfälle.
Přejete si na něj podat žalobu pro ublížení na zdraví?
Möchten Sie gegen diesen Mann eine Anklage wegen Tätlichkeit erheben?
Pan Brewster a pan Nolan, jste obviněni z napadení a ublížení na zdraví, odporu při zatýkání a ničení soukromého majetku.
Mr. Brewster, Mr. Nolan, Sie sind wegen Körperverletzung angeklagt, wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und Zerstörung fremden Eigentums.
Myslím, že za ublížení na těle.
Ich denke, wegen Körperverletzung.
Znásilnění a ublížení na zdraví.
Vergewaltigung und schwere Körperverletzung.
Říkal jsi, že to bylo ublížení na těle.
Vergewaltigung? Nicht Körperverletzung?
Tak mi nevykládej o ublížení.
Erzähl mir nichts über Verletzungen.
Nechci nikoho v této situaci zvýhodňovat, aby nedocházelo k poškozování majetku nebo ublížení na zdraví!
Ich will nicht, dass sich jemand die Situation zu Nutze macht, um Unruhe zu stiften, zu randalieren oder jemanden zu verletzen!
Ublížení mi je federální trestný čin.
Mich anzugreifen, ist ein Staatsvergehen.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Bezprostředním etickým problémem, jemuž čelíme, je reálné ublížení nic netušícím subjektům prostřednictvím široké palety ponižování, nepříznivých jevů, poranění i úmrtí.
Das unmittelbare ethische Problem, dem wir gegenüberstehen, ist der tatsächliche Schaden, der arglosen Probanden durch ein breites Spektrum an Demütigungen, unerwünschten Nebenwirkungen, Verletzungen und Todesfällen zugefügt wird.
Skutečnost, že jedna forma ublížení jinému člověku existuje po většinu našich evolučních dějin, zatímco druhá je relativně nová, přece z etického hlediska nehraje žádnou roli.
Dem Umstand, dass die eine Methode, anderen Schaden zuzufügen, bereits über unsere gesamte evolutionäre Geschichte existiert, während die andere relativ neu ist, kommt im Grunde ethisch keine Bedeutung zu.
A ačkoliv se těžká ublížení na zdraví včetně některých ohavných případů znásilnění mohou svou závažností některým vraždám blížit a mohly by případně volat po nejtěžším trestu, já osobně jeho uplatňování v těchto případech nepodporuji.
Obwohl massive Übergriffe wie grausame Vergewaltigungen einem Mord hinsichtlich des Schweregrades durchaus nahe kommen und verständlicherweise Rufe nach der Todesstrafe laut werden lassen, bin ich in diesen Fällen nicht dafür.
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...