ublížit čeština

Překlad ublížit německy

Jak se německy řekne ublížit?

ublížit čeština » němčina

weh tun verletzen schädigen schaden anhaben
Doporučujeme...Patnáct vět německyNemoc a zdraví | Krankheit und GesundheitPatnáct vět v němčině o zdraví, nemoci a uzdravování.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ublížit německy v příkladech

Jak přeložit ublížit do němčiny?

Jednoduché věty

Nechci nikomu ublížit.
Ich will niemanden verletzen.

Citáty z filmových titulků

Nikdy jsem ti neměl ublížit.
Es war nie mein Job, dir wehzutun.
Už ti přece nemůže ublížit.
Es kann dir nichts passieren.
Umírám, takže mi už nikdo nemůže ublížit.
Ich liege bald unter der Erde. Jetzt kann mir keiner mehr was befehlen.
Vydržte. - Myslí, že jí chce ublížit.
Er denkt, ihr wollt dem Mädchen was tun.
Nikdy bych ti nechtěla ublížit.
Ich wollte dir um nichts in der Welt wehtun.
Neměl jsem žádný důvod jí ublížit.
Es gab keinen Grund, ihr wehzutun.
Chtěl jsem jí ublížit, protože ona ublížila mně.
Ich wollte ihr weh tun, weil sie mir weh tat.
Nechtěl jsem ti ublížit, Claro.
Hör mal, Clara, ich wollte dir nicht wehtun.
Můžou tě zabít a já bych se to nikdy nedozvěděla. Mohli by ti ublížit. Jak to budu vědět?
Du könntest getötet werden und ich wüsste es nicht mal.
Nikdy nikomu nechtěl ublížit.
Ein armer Kerl, der niemandem etwas tun wollte.
Nechceš přece nikomu ublížit, hlavně muži, jako je on.
Und Sie würden niemandem wehtun wollen, besonders einem Mann wie ihm nicht.
Tím, že jsem zmínil přidání, jsem vám nechtěl nijak ublížit.
Als er von der Gratifikation hörte, war er selig.
Nemohl jí ublížit?
Er könnte ihr etwas antun.
Byla jsem bez sebe. Chtěla jsem ti ublížit.
Ich wollte dir weh tun.
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Je tu však jeden závažný nedostatek: dohoda by mohla ublížit exportérům z rozvojových zemí, pokud EU a USA nevyvinou společné úsilí na ochranu zájmů těchto aktérů.
Doch es besteht auch eine ernst zu nehmende Kehrseite: Das Abkommen könnte den Exporteuren aus Entwicklungsländern schaden, wenn die EU und die USA keine konzertierten Bemühungen unternehmen, die Interessen dieser Akteure zu schützen.
Rozvinuté země možná nechtějí Bangladéši a mizejícím ostrovním státům ublížit, avšak žádná válka by nemohla být ničivější.
Die Industrieländer wollen Bangladesch und den verschwindenden Inselstaaten gewiss keinen Schaden zufügen, doch könnte kein Krieg verheerender sein.
Naopak mu to snadno mohlo ublížit.
Tatsächlich hätte es ihm leicht schaden können.
Chůva ale milovala moji matku, protože moje matka byla kdysi jejím dítětem; občas se mi zdálo, že by byla schopna kohokoliv zabít, kdo by jen odvážil nám ublížit.
Gruscha liebte meine Mutter, weil meine Mutter einmal ihr Baby gewesen war. Manchmal schien es mir, dass sie jeden töten würde, der uns zu verletzen wagte.
Sebevražedná hromadná vražda je důsledkem organizované nenávisti - naprosté touhy ublížit nepříteli ne za to, co má (tedy závisti), ani za to, co dělá (tedy hněvu), ale za to, čím a kým je.
Massenmord mittels Selbstmord ist das Ergebnis organisierten Hasses - das bedingungslose Verlangen einem Feind aufgrund dessen Schaden zuzufügen, was er ist, nicht aufgrund dessen, was er besitzt (wie beim Neid) oder dessen, was er tut (wie bei Wut).
Ublížit někomu přehozením výhybky, která změní směr jízdy vlaku, jsme naopak schopni teprve poslední dvě staletí - což je příliš krátká doba na to, aby to z evolučního hlediska mohlo mít nějaký význam.
Auf der anderen Seite sind wir erst seit ein paar hundert Jahren - ein evolutionär nicht signifikanter Zeitraum - in der Lage, anderen durch das Umstellen einer Weiche zu schaden.
Nikterak jim ublížit nechtěl, a proto bychom jeho osobnost měli posuzovat jinak než ty, kdo mají v úmyslu způsobit ostatním újmu, ať už z důvodu nenávisti nebo snahy prosadit své zájmy.
Er hatte nicht den Wunsch, ihnen zu schaden, und aus diesem Grund sollten wir seine Person anders bewerten als diejenigen, die von vornherein anderen schaden wollen, ob aus Hass oder um ihren eigenen Interessen zu dienen.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »