blížit čeština

Překlad blížit německy

Jak se německy řekne blížit?

blížit čeština » němčina

nähern
Doporučujeme...Patnáct vět německyHledáme práci | Arbeit suchenAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle německé věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady blížit německy v příkladech

Jak přeložit blížit do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Budeme se blížit do stanice.
Wir müssen uns dem Bahnhof nähern.
Když se doktor začíná blížit pravdě. pacient ho začne z celého srdce nenávidět.
Wenn der Arzt beginnt, die Wahrheit in einem Patienten aufzudecken entwickelt der besagte Patient eine feine, herzliche Feindschaft gegen den besagten Doktor.
Pozor, snídaně se blížit zleva.
Hier kommt das Frühstück!
Mnoho dní před skonáním naší planety. zpozorují lidé na noční obloze hvězdu, která bude stále jasnější a bude se blížit.
Vor dem Ende der Erde werden die Menschen einen Stern am Nachthimmel bemerken, der heller wird und immer näher kommt.
V tuhle dobu by se náš člověk měl blížit k třetímu kontrolnímu bodu v Rastenburgu.
Unser Mann nähert sich dem dritten Kontrollpunkt bei Rastenburg.
Jsem červený teprve 6 let. Jak bych se mohl blížit Poslednímu Dni?
Meine Lebensphase ist erst Rot, wie erkläre ich meine Fluchtgedanken?
To jako myslíš, že je ucítím se blížit?
Glauben Sie, ich kann die riechen?
Kapitáne, roj se k nám začíná blížit, za pět minut bude v dosahu našich zbraní.
Captain, der Schwarm holt uns ein. - In fünf Minuten können sie feuern.
V momentě, kdy mě zahlédne, dostane strach. Přidá do kroku, jak se k němu budu blížit.
Er sieht mich, fühlt sich gleich unwohl und geht schneller, aber ich hole ihn ein.
Okay, měli bychom se blížit k přítoku stoky právě teď.
Ok, wir sollten genau jetzt zu einem Zuleitungskanal kommen.
Jak se bude blížit tvůj porodní termín, měl by začít zjišťovat, jak budou vypadat tvé postnatální povinnosti.
Der Tag. der Entbindung rückt näher und wir müssen herausfinden, wie deine postnatalen Pflichten aussehen könnten.
Jdi do chodbičky a čekej otočený směrem tam. Až se bude blížit, tak se otoč na mě.
Sie stellen sich in den Gang und wenn er kommt, sehen Sie zu mir.
Bude se to blížit spíš k milionu, když uvážíš radiaci.
Eine Million wäre schon präziser, wenn man die Strahlung berücksichtigt.
Musí se blížit Vulkánské jednotky.
Die vulkanischen Einheiten scheinen vorzurücken.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Společnost Citigroup odhaduje, že do roku 2020 bude stát ropa pouhých 75 dolarů za barel, a bývalý šéf mezinárodních prognóz v OECD naznačuje, že by se toto číslo mohlo blížit k 50 dolarům.
Citigroup schätzt, dass Öl im Jahr 2020 lediglich 75 Dollar pro Fass kosten wird, wobei der ehemalige Leiter der Abteilung für internationale Prognosen bei der OECD andeutet, dass dieser Wert näher bei 50 Dollar liegen könnte.
K tomuto modelu by se mohla blížit i Ukrajina, byť nevědomky.
In diese Richtung könnte sich, wenngleich unwissentlich, auch die Ukraine bewegen.
Americká centrální banka se bude kromě toho velmi opatrně rozhodovat, zda sníží úrokové sazby v případě, že dolar bude klesat, nezaměstnanost se bude blížit nule a ceny za energie porostou.
Darüber hinaus wird die Federal Reserve bei der Senkung der Zinssätze vorsichtig sein, wenn der Dollar am fallen ist, in der Wirtschaft annähernd Vollbeschäftigung vorherrscht und höhere Energiepreise sich ihren Weg durch die Wirtschaft bahnen.
A ačkoliv se těžká ublížení na zdraví včetně některých ohavných případů znásilnění mohou svou závažností některým vraždám blížit a mohly by případně volat po nejtěžším trestu, já osobně jeho uplatňování v těchto případech nepodporuji.
Obwohl massive Übergriffe wie grausame Vergewaltigungen einem Mord hinsichtlich des Schweregrades durchaus nahe kommen und verständlicherweise Rufe nach der Todesstrafe laut werden lassen, bin ich in diesen Fällen nicht dafür.
Deficit pro letošní rok se bude blížit půl bilionu dolarů a příští rok bude ještě vyšší, neboť americký pokles nabere rychlejší spád.
Die diesjährige Staatsverschuldung wird sich einer halben Billion Dollar nähern; die des nächsten Jahres wird noch größer ausfallen, da sich der US-Abschwung beschleunigen wird.
V důsledku toho dnes praská největší bublina aktiv a úvěrů, přičemž celkové úvěrové ztráty se pravděpodobně budou blížit ohromujícím 2 bilionům dolarů.
Infolgedessen platzt jetzt die größte Anlage- und Kreditblase aller Zeiten - mit Kreditverlusten, deren Gesamtumfang in der Nähe von atemberaubenden zwei Billionen Dollar liegen dürfte.
Doporučujeme...Patnáct vět německyDále! | Herein!Patnáct způsobů, jak německy někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...