ublížit čeština

Příklady ublížit italsky v příkladech

Jak přeložit ublížit do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Vím že je to těžké, ale napadá Vás nějaký důvod, proč by mu někdo chtěl ublížit?
So che è difficile, ma riesce a pensare ad una ragione per cui qualcuno avrebbe voluto fargli del male?
Nechci nikomu ublížit, ale..
Non voglio ferire nessuno, ma.
Chci s vámi mluvit, ne vám ublížit. Pojďte sem!
Vi voglio parlare, non farvi del male, venite qui!
Nikdy jsem ti neměl ublížit.
Non e' mai stato il mio compito farti del male.
Někdy vám lékař musí trochu ublížit, aby se vám ulevilo.
A volte un dottore deve farle un po' di male per farla star bene.
Moc mě to láká, ale nechci ublížit tátovi.
Sono così eccitata e tentata, ma non voglio ferire mio padre.
Je mi to moc líto, Frído. Nechci ti ublížit, ale nemůžu si pomoct.
Mi dispiace, non ho intenzione di ferirti ma purtroppo devo farlo.
Umírám, takže mi už nikdo nemůže ublížit.
Sto per morire, e nessuno potrà farmi più niente.
Myslíš, že je seriózní, když si při každém pomyšlení na ní chci ublížit?
Ah, davvero? Beh, anch'io lo sono, ti assicuro. Non sono mai stato più serio in vita mia.
Vydržte. - Myslí, že jí chce ublížit.
Kong crede che stiate minacciando Ann!
Nikdy bych ti nechtěla ublížit. To přece víš.
Non ti farei soffrire per nulla al mondo, lo sai.
Neměl jsem žádný důvod jí ublížit.
Non avevo motivo di farle del male.
Bez důkazů nám nemůže ublížit, a žádné nezíská.
Non può toccarci senza una prova, e non ne avrà mai una.
Chtěl jsem jí ublížit, protože ona ublížila mně.
Io ho voluto farle del male perché lei ne ha fatto a me.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Je tu však jeden závažný nedostatek: dohoda by mohla ublížit exportérům z rozvojových zemí, pokud EU a USA nevyvinou společné úsilí na ochranu zájmů těchto aktérů.
Quest'accordo potrebbe avere un impatto controproducente sugli esportatori dei paesi in via di sviluppo, a meno che l'UE e gli Stati Uniti non facciano uno sforzo congiunto per proteggere gli interessi di questi attori esterni.

Možná hledáte...