ublížit čeština

Překlad ublížit spanělsky

Jak se spanělsky řekne ublížit?

ublížit čeština » spanělština

lastimar

Příklady ublížit spanělsky v příkladech

Jak přeložit ublížit do spanělštiny?

Jednoduché věty

Nikdy jsem ti nechtěl ublížit.
Jamás quise herirte.

Citáty z filmových titulků

Ne, donutí mě to ti ublížit.
No, me va a hacer lastimarte.
Prosím, nechci ti ublížit.
Por favor. - Emma. Por favor, no quiero lastimarte.
Nikdy jsem ti neměl ublížit.
Mi trabajo nunca consistió en hacerte daño.
Nechci ti ublížit. - Je to lehké.
No quiero hacerte daño.
Už ti přece nemůže ublížit.
No puede hacerte nada.
Nechci té dívce ublížit.
Yo no quiero perjudicar a esa mujer.
Madam, nechceme vám ublížit.
No queremos herirla.
Žijte si v tom svém prokletém domě. Ale kdybych té vaší rodině mohl. někdy ublížit, tak to udělám.
No estaré ni un segundo más en esta casa maldita pero le aseguro que si puedo hacer daño se Io haré.
Někdy vám lékař musí trochu ublížit, aby se vám ulevilo.
A veces, un doctor debe hacerle mal para hacerle bien.
Moc mě to láká, ale nechci ublížit tátovi.
Estoy muy contenta y tentada, pero no quiero lastimar a mi papá.
Nechci ti ublížit, ale nemůžu si pomoct.
No quiero hacerte daño, pero no puedo evitarlo.
Umírám, takže mi už nikdo nemůže ublížit.
Voy a morir y ya nadie puede hacerme nada.
Studoval jste naše starověká umění a víte, že mi nemůžete ublížit.
Ha estudiado nuestras artes milenarias, y sabe que no puede hacerme daño.
Myslíš, že je seriózní, když si při každém pomyšlení na ní chci ublížit?
Más serio es que me altere al pensar en ella.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Je tu však jeden závažný nedostatek: dohoda by mohla ublížit exportérům z rozvojových zemí, pokud EU a USA nevyvinou společné úsilí na ochranu zájmů těchto aktérů.
Pero existe una desventaja importante: el acuerdo podría afectar a los exportadores de los países en desarrollo, a menos que la UE y Estados Unidos hicieran un esfuerzo concertado para proteger los intereses de esos protagonistas.
Rozvinuté země možná nechtějí Bangladéši a mizejícím ostrovním státům ublížit, avšak žádná válka by nemohla být ničivější.
Los países avanzados podrían no querer causar daño alguno a Bangladesh y las islas que desaparecerán, pero ninguna guerra podría ser más devastadora.
Chůva ale milovala moji matku, protože moje matka byla kdysi jejím dítětem; občas se mi zdálo, že by byla schopna kohokoliv zabít, kdo by jen odvážil nám ublížit.
La nana adoraba a mi mamá porque ella también había sido su bebé. En algunas ocasiones me parecía que sería capaz de matar a quienquiera que osara hacernos daño.
Sebevražedná hromadná vražda je důsledkem organizované nenávisti - naprosté touhy ublížit nepříteli ne za to, co má (tedy závisti), ani za to, co dělá (tedy hněvu), ale za to, čím a kým je.
El asesinato suicida masivo es resultado del odio organizado, el deseo incondicional de hacerle daño a un enemigo no por lo que tiene (como por envidia) o por lo que hace (con enojo), sino por lo que es.
Ublížit někomu přehozením výhybky, která změní směr jízdy vlaku, jsme naopak schopni teprve poslední dvě staletí - což je příliš krátká doba na to, aby to z evolučního hlediska mohlo mít nějaký význam.
Por otra parte, sólo desde hace un par de siglos -un periodo demasiado breve como para tener significación en términos evolutivos- somos capaces de dañar a alguien cambiando de posición una palanca que desvía un tren.

Možná hledáte...