ublížit čeština

Příklady ublížit portugalsky v příkladech

Jak přeložit ublížit do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Nikdy jsem ti neměl ublížit.
O meu trabalho nunca foi magoar-te.
Chceš mi ublížit?
Queres magoar-me?
Chceš jim ublížit.
Queres magoá-los.
Už ti přece nemůže ublížit.
Não te pode fazer mal.
Nechci ti ublížit, ale nemůžu si pomoct.
Não quero magoar-te, mas não consigo evitá-Io.
Umírám, takže mi už nikdo nemůže ublížit.
Vou morrer e ninguém pode me fazer nada.
Studoval jste naše starověká umění a víte, že mi nemůžete ublížit.
Estudou as nossas antigas artes, e sabe que não me pode causar dano.
Myslí, že jí chce ublížit. - Ten řev, krásná fotka.
Ele acha que estão a atacar a rapariga.
Nikdy bych ti nechtěla ublížit.
Não te queria magoar.
Neměl jsem žádný důvod jí ublížit.
Não tinha motivo para lhe fazer mal.
Chtěl jsem jí ublížit, protože ona ublížila mně.
Eu quis magoá-la porque ela me magoara. E consegui magoá-la.
Nejednou jsem ti říkala, že mu nemůžu ublížit.
Já te disse vezes sem conta que não posso magoá-Io.
Mohli by ti ublížit.
Podem fazer-te mal.
Chudák, jež nikdy nikomu nechtěl ublížit.
Um pobre homem que jamais fez mal a ninguém.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Je tu však jeden závažný nedostatek: dohoda by mohla ublížit exportérům z rozvojových zemí, pokud EU a USA nevyvinou společné úsilí na ochranu zájmů těchto aktérů.
Contudo, existe uma considerável desvantagem: O acordo poderá se desvantajoso para os exportadores dos países em desenvolvimento se a UE e os EUA não fizerem um esforço concertado no sentido de proteger os interesses destes intervenientes.

Možná hledáte...