inti | nutit | vinit | nudit

inuit spanělština

Význam inuit význam

Co v spanělštině znamená inuit?

inuit

Gentilicio.| Perteneciente al grupo étnico que pobló Groenlandia y que hoy representa el 80% de su población.

Příklady inuit příklady

Jak se v spanělštině používá inuit?

Citáty z filmových titulků

Tradicionalmente, no hay huérfanos entre los Inuit.
Mezi Inuity tradičně nebývají sirotci.
Y fue este animal, el que el Inuit necesitó para comer y vestirse.
A to bylo zvíře, které Inuitové potřebovali kvůli jídlu a oblečení.
Toltecas, incas, inuit.
Toltek, Inka, Inuit.
Azteca, tolteca, tolteca, inca, inuit, beduinos, hindúes, sik.
Aztek, Toltek. Toltek, Inka, Inuit. Beduin, Indián, Sikh.
Y los indígenas americanos que vivían aquí se llamaban los inuit, carne de tiburón.
Lidé, kteří tu původně žili, se jmenovali Inuitové.
Inuit, Esquimal, lo que sea.
Inuité, Eskimáci, nebo co to je.
Es una villa Inuit a 30 Km. de aquí.
Je to eskymácká vesnice. 30 km jihozápadně.
Para un inuit es un insulto, mi querido amigo.
Pro inuity je to hanlivé slovo, můj milý příteli.
No había otra forma de salvar a la madre inuit y a sus bebes.. - de un trágico y horrible final.
Nebylo tenkrát zbytí, jak uchránit tu inuitskou matku a její dvě děti. před krutým osudem.
No, mi madrastra es un cuarto Inuit así que soy parte Esquimal.
No, moje nevlastní matka je ze čtvrtiny Inuitka, takže já jsem částečně Eskymák.
Tiene la mordida de un inuit.
Musel jste kousat jako eskymák.
Y hacía mucho frío. Por eso voy vestido como un inuit.
Bylo chladno a proto jsem oblečený jako Inuit.
Es porque están destruyendo el planeta. Por ejemplo, creemos que planean Contaminar en secreto los canales de agua Inuit.
Protože oni ničí tuhle planetu, například, myslíme si, že plánují tajně znečistit eskymácké vodní cesty.
Si eres jefe de exploración, Steve, Podemos salvar la tierra Inuit.
Pokud jsi ředitel průzkumu, Steve, můžeme zachránit eskymácké území.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Esto plantea una amenaza real para las poblaciones esquimal e inuit, así como para los osos polares.
To představuje vážnou hrozbu nejen pro tamní populace Eskymáků a Inuitů, ale i pro lední medvědy.

Možná hledáte...