invernal spanělština

zimní

Význam invernal význam

Co v spanělštině znamená invernal?

invernal

Que pertenece o concierne al invierno.

invernal

Lugar cubierto en los invernaderos destinado para descansar, proteger y alimentar al ganado.

Překlad invernal překlad

Jak z spanělštiny přeložit invernal?

invernal spanělština » čeština

zimní mrazivý ledový

Příklady invernal příklady

Jak se v spanělštině používá invernal?

Citáty z filmových titulků

Pero tú has usado demasiado color blanco, y los ojos de la Madre de Dios te han salido fríos, como la nieve invernal.
Přidal jsi příliš moc bílé a Matka Boží má studené oči, zimní oči.
Retiren su equipo invernal de los almacenes de intendencia. Nos vamos dentro de una hora.
Musím vědět co by u vás fricové mohli najít, když by vás zajali nebo zabili.
Mira, fíjate, los copos de nieve empiezan su danza invernal.
Podívej! Sněhové vločky už začaly svůj zimní tanec.
El niño también tiene las coordenadas de la estación invernal de Mantsev.
U toho kluka byly i souřadnice Mantsevova zimního úkrytu.
Sabe que tengo las coordenadas de la estación invernal de Mantsev.
Ví, že mám souřadnice Mantsevova zimoviště.
Como abejas que esperan la señal para despertar de su sueño invernal.
Jsou jako včelky, čekající na signál, který je vzbudí ze zimního spánku.
Quiero recordarles que es el periodo invernal. Y que cerramos a las cinco de la tarde.
Rád bych upozornil studenty že nastává zimní semestr. budova se tedy zamyká v 17:00.
No hay otro grupo igual. Los retiro de una batalla invernal, y marchan 100 millas.
Nikdo na světě nedokázal přerušit boj a přesunout se 150 km.
Hemos publicado un artículo en el que se dice que está aquí disfrutando de nuestro saludable clima invernal. Etcétera, etcétera.
Uveřejnili jsme dnes zprávu, že jste se ubytoval u paní Rogersové, a užíváte si zdejšího podnebí, atakdále, atakdále.
Alejandro Magno la eligió como capital de su imperio una tarde invernal del 331 antes de Cristo.
Město bylo vybráno jako hlavní město říše Alexandra Velikého, v zimním odpoledni roku 331 před Kristem.
Déjame a mí. Por favor. El gel invernal Colgate es un gel azul cremoso repleto de.
A teď se spojíme s Capitolem Gel báječné chuti.
La majestad silenciosa de la mañana invernal.
Na tichý majestát zimního rána.
A la parte de caza invernal.
Na zimní loviště.
Cuando era niña, en Indiana. y todos los niños me excluían de sus juegos, yo. me sentaba en mi jardín y esperaba ansiosa a que. los azafranes sacaran sus cabecitas del sueño invernal.
Když jsem vyrůstala v Indianě, ostatní děti mě vyloučili ze svých her a já sedávala na dvorku, kde jsem dychtivě čekala, až malé krokusy zvednou hlavičky po zimním spánku.

Možná hledáte...