čeština | angličtina | němčina | ruština

Český výkladový slovník

Co znamená dotyk?

dotyk

stav, kdy dva objekty jsou v kontaktu vjem získaný hmatem

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje dotyk?

dotyk · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...