evoluce čeština

Synonyma evoluce synonyma

Která slova mají podobný význam jako evoluce?

Skloňování evoluce skloňování

Jak se skloňuje evoluce?

evoluce · podstatné jméno

+
++

Příklady evoluce příklady

Jak se používá evoluce?

Jednoduché věty

Evoluce není názor, je to fakt.

Citáty z filmových titulků

Proto lidé bojují a zápasí mezi sebou. Odteď bude vítězit evoluce.
Tato věc je proti všem známým zákonům adaptivní evoluce.
Promítání, jež je budoucností lidské sociální evoluce.
Máme ověřené důkazy, že účinky plynu jsou dočasné, i při častém vystavení. Jak může pouhý filtr dosáhnout toho. co nesvedla staletí evoluce?
Pokud nemáte mozek v hlavě, či jste nedokončili proces evoluce, máte před sebou nádherný den!
Dneska tady můžeme vidět, kde evoluce začala a kde skončila.
Nechápu, proč pak ještě evoluce vůbec pokračovala.
Velmi osobité pojetí evoluce.
Jak sám víte, Osvalde, evoluce nepochybně a přinejmenším pro tuto chvíli končí u člověka.
Ale mám pocit, že to, co chcete na Angel 1 zastavit, není revoluce, ale evoluce.
Nároky vědy obětují kontrolu. Klam evoluce opakuje zkázu. Přetvářka civilizace devastuje ducha.
Jediný kratičký pohled do tajemství lidské evoluce, zaplatili muži a ženy na palubě lodi Lantree svými životy.
A po 3,8 miliardách let evoluce máme v nitru pořád ještě bahno.
Jedna z věcí, které nás naučily dějiny evoluce, je, že život se nedá zkrotit.
Lidé nechápou, že evoluce není plán.
Nejsme koncový bod, cíle evoluce, nebo něco podobného.
Je to náhoda evoluce.
Když evoluce dokázala stvořit tebe, je docela šikovná.
Můžeš tomu říkat evoluce.
Myslíš si, že ti všechen ten povyk okolo evoluce nějak ublížil?
Možnost, kterou evoluce zavrhla před miliony let.
V této řídké atmosféře, se jak se zdá, evoluce rozhodla pro tuto zvláštní formu života.
Jsi nepřítel mechanické evoluce!
Jsou to zvrhlí vědci, jež stojí za záludnou teorií evoluce.
On je bod, ke kterému směřuje všechna evoluce.
Politika telepatických zkušeností může být studována jako promítání bojů o moc mezi jednotlivci až do krajních mezí psychické účinnosti a složitosti. Promítání, jež je budoucností lidské sociální evoluce.
Během evoluce koně vyrostli.
Jak může pouhý filtr dosáhnout toho. co nesvedla staletí evoluce? Doktor McCoy podrobně zenit prozkoumal. Ověřili jsme jeho závěry počítačem a jsou zcela správné.
Což znamená, že všechny naše teorie evoluce se obrací vzhůru nohama.
To je schopnost adaptace, pane Kan, a může poukazovat na jistý druh evoluce.
Zajímalo by mě, v jakém stádiu evoluce byli moji předci?
Omyl evoluce, který mají napravit.
Přečetla jsem vědeckou knihu stálo tam, že evoluce lidstva je rychlá a člověk si dokáže zvyknout na cokoliv, cokoliv.
Stěží je to velká ztráta, pokud jste to nejlepší, co evoluce mohla nabídnout.
Přírodní výběr a evoluce se postarali o tento dobrý model.
Nechci předbíhat, ale dinosauři a lidé, dva druhy rozdělené 65ti miliony let evoluce, byly najednou smíchány dohromady.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Možná si myslíme, že evoluce vede k výběru jedinců, kteří myslí jen na vlastní zájmy a zájmy svých blízkých, protože geny s touto vlastností se budou snáze šířit.
Darwin přinesl hluboký poznatek, že evoluce ovlivňuje podobu naší mysli stejně silně jako podobu našeho těla.
Jinými slovy člověk volbou partnera spoluvytváří průběh evoluce.
Vzhledem k tomu, že se lidská psychologie vyvíjí prostřednictvím leckdy nejisté rovnováhy přírodního a pohlavního výběru, evoluce a psychologie se navzájem ovlivňují a působí na sebe.
Většinu svých velkých psychologických objevů učinil Darwin ještě předtím, než identifikoval přírodní výběr jako mechanismus evoluce - s publikací svých zjištění však čekal 35 let.
Kardinál prohlásil, že evoluce je dílem Božím a že evoluční teorie by měla být vykládána v souladu s tím a nijak jinak.
Evoluce nikdy nevytváří stejnou formu inteligence dvakrát - ačkoliv podobné problémy mohou vést k podobným řešením.
Jeho poznání bylo v dějinách vědy jedním z nejbrilantnějších průniků k podstatě věci: šlo o mechanismus, díky němuž princip evoluce mohl sjednotit a formovat veškerou biologii.
Je-li alfou i omegou evoluce prostřednictvím přírodní selekce vyšší míra reprodukce, pak by altruisté měli vymizet - a rychle.
Oni ovšem zůstávají a Darwina to natolik mátlo, že o altruismu mluvil jako o problému, který by se mohl ukázat jako fatální pro celou jeho teorii evoluce.
Darwin nebyl jediným vědcem, jehož otázka evoluce dobroty fascinovala.
Poháněna potřebou nacházet další zdroje obživy, evoluce - jak mikrobů, tak člověka - vyžaduje posouvání hranic, vykročení o něco dál než včera nebo vloni.
Tato empirická pravidla fungují (alespoň přijatelně) jako výsledek evoluce.
Avšak souznění evoluce a náboženství je komplexnější než protikladnost a střet.
Z těchto zjištění lze usuzovat, že kdysi dávno (v době, kdy na zemi vládli dinosauři, a možná ještě dřív) přišla evoluce na to, jak propojit mozek tak, aby produkoval odezvy, které by v nebezpečných situacích organismus udržely při životě.
Sám Darwin byl křesťanskými myšlenkami značně ovlivněn, zejména tam, kde to nejméně očekáváme: ve své víře v přirozenou selekci - ono prokletí církve - coby motivační sílu evoluce.
Věda a náboženství stále ještě o odkaz Darwinovy teorie evoluce skrze přirozenou selekci bojují.
Věda a náboženství, evoluce a křesťanství nemusí být ve sporu, avšak musí znát své místo v lidských záležitostech - a nepřekračovat své hranice.
Jejich přežití ovládaly železné zákony evoluce a ti, kdo neobstáli v konkurenci, nežili dlouho a rychle upadali do zapomnění.
Systémy složené z mikrobů se dnes staly vhodnými laboratorními modely pro studium evoluce.

Možná hledáte...