nato | natož | santo | radno

nadto čeština

Význam nadto význam

Co znamená nadto?

nadto

ještě k tomu, kromě toho  Pokladník se zmocnil hotovosti a zmizel; nadto odnesl některé důležité listiny.

Synonyma nadto synonyma

Která slova mají podobný význam jako nadto?

Příklady nadto příklady

Jak se používá nadto?

Citáty z filmových titulků

A nadto je u mě host jehož bych měl chránit, ne sám brát na nůž.
Co jiného se dá dělat ve vlaku zapadlém v závěji! Nejsou-li všichni tito lidé zapleteni do zločinu, ptám se. proč mi všichni při vyšetřování vyprávěli hloupé a nadto zbytečné lži? Proč, proč?
Nadto, možná nevíte, ale bývala jsem herečkou..
A ještě nadto, s životy 1.500 pasažérů na palubě.
Nadto i dobrota a milosrdenství následovat mne budou.
Nadto i dobrota a milosrdenství následovati mne budou po všecky dny života mého, a přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy.
Obránce Vesmíru, Vymítač galaktických ďáblů, a. nadto dobrý zdravotník, ale to nikomu neříkejte.
Nadto dobrota a milosrdenctví následovati mne budou po všecky dny života mého, a přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy.
A nadto zůstanem vám zavázáni láskou a službou až na věky věků.
Nadto nic není.
Nadto jsi ze všech šéfů dal nejmenší kondolenční příspěvek.
Nadto se vyznám, jsem houževnatý a nemám už strach.
Není nadto, když jsi mladá a zamilovaná.
Nadto i dobrota a milosrdenství následovati mne budou po všechny dny života mého a přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy.
NADTO, NEKVALIFIKOVANÉ JEDNÁNÍ VŮČI MĚSTSKÉMU ZAMĚSTANCI HERMANNU SCHRAATOVI JEŽ BYLO SHLEDANO ZÁVAŽNÝM TRESTNÝM ČINEM VŮČI STÁTNÍ SPRÁVĚ.
Nemůžeš si vzít toho fracka! 16tiletou dívku, nadto ještě špatně vychovanou!
Nadto, pokud mi.
Jak to děláte, že přímo kypíte zdravím. A nadto jste tak krásná.
Nadto dva plachetníky a dvanáct lehkých galér.
A nadto jsem ji v tomto případě ani nezačal.
Nejsou-li všichni tito lidé zapleteni do zločinu, ptám se. proč mi všichni při vyšetřování vyprávěli hloupé a nadto zbytečné lži?
Nadto, možná nevíte, ale bývala jsem herečkou.
Zakořenila v Anglii, a nadto se stala dědictvím celého Britského impéria.
A nadto inteligence bystré.
A nadto jsem potkal Claru.
A nadto byste se neměl stavět proti rozkazům svých nadřízených.
Nadto se postaví proti knížeti knížat.
Nadto i dobrota a milosrdenství následovati mne budou. po všecky dny života mého. a přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy.
Nadto i dobrota a milosrdenství následovati mne budou po všecky dny života mého a přebývati budu v domě Hospodinově na dlouhé časy.
Nadto, je už skoro hluchý, takže budu muset být i jeho uchem.
Jo, není nadto říkat lidem, že jejich milovaní jsou mrtví a jen tak mezi řečí, ztratili jsme tělo.
Nadto, velkým společnostem nebude dále dovoleno opouštět jejich nynější státy a přesouvat se do nejbohatších států jako je Kolorado.
Není nadto udělat dobrý dojem, že ano?
Není nadto takhle začít den.
Nebo jste si, že tyto etikety by nadto, pomůže mi lépe pochopit?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nadto není jisté, zda nám na ostatních skutečně sejde nebo zda lidem méně šťastným dáváme dost.
Nadto je fiskální politika mnohem komplikovanější a má mnoho dimenzí.
Nadto japonský šok dnes není jediným činným negativním faktorem.
Nadto se stupňuje nápor v oblasti daní a suverénního dluhu, protože rozpětí úrokových sazeb u Španělska a Itálie se vrátilo na neudržitelná maxima.
Nadto společenská prostředí vyznačující se nižší mírou konsenzu a vyšší hladinou násilí mohou oproti svým harmoničtějším protějškům s větší pravděpodobnější zapůsobit jako katalyzátor radikálních inovací.
Nadto je tu ještě další brzda.
Nadto nesmírně nakažlivé zprávy o globálním oteplování vykreslují scénář nedostatku potravin a posunů v hodnotách půdy v různých částech světa, což může zájem investorů dále stupňovat.
Johnsonův výbor nadto vyvrátil námitky, jež popírači hrozeb změny klimatu používají dodnes, včetně tvrzení, že za vzestupem hladin CO2 mohou být přírodní procesy.
Nadto má místní novátorství schopnost tříbením inkluzivní výzkumné kultury generovat přínosy dalece přesahující jednotlivý problém, který se řeší.
Nadto poptávka předčí nabídku.
Nadto armáda, na rozdíl od roku 1954, není rozštěpená (alespoň prozatím).
Nadto BIS tvrdí, že úvěry snadno mohou strukturální nedostatky ještě zhoršovat.
Nadto vlády a regulatorní orgány mohou podniknout konkrétní kroky, kterými povzbudí investice soukromého sektoru do čistějších forem energetiky.
Nadto teď globální finanční stabilita závisí na větší spolupráci na mezinárodní úrovni, spojené s přísnějším vymáháním pravidel na úrovni národní.
Je pozoruhodné, že ačkoliv jde o nizozemského politika - nadto méně významného -, zprávy o Wildersových šaškárnách pronikly na stránky světového tisku.
Nadto dnes už panuje konsenzus, že 17 zemí eurozóny potřebuje bankovní unii, která doprovodí jejich společnou měnu.
Nadto by bylo vnitřně nestabilní mít dva dohledové mechanismy pro banky působící na tomtéž trhu.Účast zemí mimo eurozónu v novém dohledovém systému.
Nadto by se nestabilita stala chronickou, protože eurozóna by přestala sloužit jako pojistka proti fiskální a finanční nedbalosti.

Možná hledáte...