nejistota čeština

Synonyma nejistota synonyma

Která slova mají podobný význam jako nejistota?

nejistota čeština » čeština

pochybnost pochyba neurčitost podezřelost neznámo

Skloňování nejistota skloňování

Jak se skloňuje nejistota?

nejistota · podstatné jméno

+
++

Příklady nejistota příklady

Jak se používá nejistota?

Citáty z filmových titulků

Tahle nejistota je hrozná, zrovna v tak kritickém období zůstane člověk beze zpráv.
Nervozita, citlivost a nejistota.
Tahle strašná nejistota mě přivádí k šílenství.
Víte, pane, k šílenství vás dohání nejistota.
Nejistota.
Velká nejistota s malými ostrovy bezpečí, to by bylo lepší, ne?
Atmosféra zde by se dala krájet. Ta nejistota s nádechem odpornosti.
Život nám neničí láska, ale nejistota lásky.
Nejistota škodí mojim nervům,.nemohu potom komponovat.
Nejistota!
Ó, ta nejistota!
Proč moje nejistota všechno zkazí?
Ta nejistota byla to nejhorší.
Nejistota v tomto směru ovlyvňuje trh akcií.
Ta nejistota.
Stejně jako. jako když se dívám dolů z velké výšky. všechny ty závratě a nejistota.
Ale nejistota je přece součást kouzla života, že?
Nejistota nás k tomu bohužel nutí.
Mohu vás ujistit, že v tomto případě nehrozí sebemenší nejistota.
Teď vím co to znamená pro tebe, nejistota.
Všechno je to ta nejistota.
Nervozita, něha, nejistota. A já jsem tomu nerozuměla.
Podle mě by byla nejhorší ta nejistota, jestli nemám v jídle mouchu.
Nejistota posledních měsíců se ztratila.
Mě dráždí nejistota.
Nelíbí se mi nejistota takové dohody.
A naše nejistota je na tom nejhezčí!
Když nás opustil, nastala nejistota.
Je to bolest v tvé minulosti nebo nejistota z budoucnosti?
Nejistota v životních cílech.
Kde je ta nejistota?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Podle mého názoru by nás však nejistota měla dnes nutit spíše k ráznější akci než k nečinnosti.
Vlády velkých zemí však pravděpodobně brzy zjistí, že nejistota vytvářená nestátními kybernetickými aktéry si vyžádá užší mezivládní spolupráci.
Do jaké míry zvýšila nejistota ohledně zapojení USA v Asii napětí mezi Čínou a asijskými spojenci Ameriky?
V době, kdy evropské finance zachvacuje nejistota a růst Číny zpomaluje, je stagnující nebo scvrkávající se americké hospodářství tím posledním, co globální ekonomika potřebuje.
Takže stejně jako mír a stabilita nevedou vždy k tvořivosti a vynalézavosti, boje a nejistota jim zase nemusí nutně bránit.
Ohledně optimálního uspořádání bankovní soustavy vždy existovala nejistota a mezi různými druhy bankovní regulace vždy panovala konkurence.
Konečně nejistota ohledně výsledku neodráží tolik chování voličů, ale spíše změnu volebního systému.
Kdyby existoval trh s růstovým rizikem, ekonomické náklady, jež tato nejistota plodí, by se mohly snížit.
Tato nejistota byla vždy pramenem požadavků na státní intervence a ochranu jedince před nemilosrdností trhu.
A právě nezaměstnanost a ekonomická nejistota plodí xenofobii a podporu extrémních pravicových hnutí napříč celým kontinentem.
A protože nejistota, volatilita a mezní rizika jsou znovu na vzestupu, mohla by se korekce rapidně urychlit.
Ačkoliv se zdá zdůvodnění soudu dobře podložené, určitá nejistota přetrvává.
Stejně nezbytná ale není setrvalá nejistota ohledně společné politické platformy, o niž se hlas Evropy bude muset opírat v zahraniční politice.
Kdykoli k tomu dojde, obchodní transakce jsou složitější a obklopuje je větší nejistota.
Dále vypověděl, že daňové škrty jsou lepší než nárůsty výdajů, které by zajišťovaly, aby přebytky nenarostly přespříliš, ale že nejistota je obrovská, takže bude správné veškerá snížení daní zrušit, pokud by snad hrozilo, že nás vrátí do období deficitů.
Celosvětová krize dopadla na francouzské hospodářství stejně tvrdě jako na všechny ostatní ve vyspělém světě, takže roste nezaměstnanost, sílí nejistota s ohledem na pracovní místa, prudce se zvyšuje státní dluh a akciovému trhu hrozí krach.
Rostoucí nejistota v otázce bezpečnosti vkladů vyšroubuje úrokové sazby a prohloubí evropskou recesi, a navíc by mohla odstartovat odliv kapitálu ze slabších ekonomik na okraji eurozóny do jejího jádra.

Možná hledáte...