čeština | angličtina | němčina | ruština

záliba čeština

Synonyma záliba synonyma

Která slova mají podobný význam jako záliba?

Skloňování záliba skloňování

Jak se skloňuje záliba?

záliba · podstatné jméno

+
++

Příklady záliba příklady

Jak se používá záliba?

Citáty z filmových titulků

To není záliba. To je nutnost.
Ornitologie je náhodou záliba.
Záliba v kvalitních věcech.
Celoživotní záliba.
I když není panna, schovávala si své panenství pro tebe. a záliba přichází se zkušenostmi.
Ne, je to záliba.
Tvoje záliba k požitkům je druhořadá. - Když jseš se svou přítelkou, tak říkáš to stejné?
Ta záliba mu přišla draho.
Věřím, že by se vám jejich záliba v rozkoši zalíbila.
Povím ti, v téhle budově jsou drby hlavní záliba.
Hele, to je moje záliba, najdi si svou!
Vaše záliba v něm byla dědictvím po předcích, kteří žili v jeskyni.
záliba v této hře ovlivnila můj úsudek.
Jak se generálova záliba projevila tentokrát?
Láska, záliba, Venuše,. bohyně lásky.
Ty růže jsou moje záliba.
Ano, ale jeho záliba je nová, a tvá je zašlá.
To není záliba.
Ženy, to je moje záliba.
Záliba!
Milá záliba ve starobylých erbech.
Opravdu příjemná záliba.
Záliba mojí mámy, chce abych byla pianistka.
Tvoje záliba v ničení všeho okolo sebe ti nepomůže, Jamesi.
Ano, ale jeho záliba je nová, a tvá je zašlá. Starý, starý příběh, který končí.
Tvoje anální záliba v detailech se vyplatila!
Jsem lovec, Fronsaku, ta záliba přišla draho.
Záliba lidí v řízení vozidel nebezpečnou rychlostí zaráží.
Je to vaše profese nebo jen záliba?
Je to osvojená záliba.
Teprve ve službě vlasti její záliba v odvážných výzvách. došla přirozeného naplnění.
Ten hluk je moje záliba, mami, a ty držíš od dál.
Pěkná to záliba.
Záliba ve slovních hříčkách.
A moje záliba v klasickém sci-fi samozřejmě táhne moji pozornost trochu do minulosti, ale tyhle příběhy se často odehrávají v budoucnosti.
Někdy sbírám i odstřihnuté nehty, ale to je spíš záliba.
A jeho záliba chovat se ke každému jako k rodině - zužuje okruh podezřelých na.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Dnes se čínská záliba v průmyslové výrobě projevuje v rozsáhlých výrobních a infrastrukturálních projektech podněcovaných přímými i nepřímými vládními dotacemi.
Blanchard navíc pomíjí skutečnost, že záliba ve volném čase není pohlavně nestranná.
Dřívější záliba Japonska ve spoření dlouho způsobovala rozsáhlé přebytky obchodního a běžného účtu; teď se ale tyto přebytky začínají stáčet opačným směrem.
-li být záliba ve vážné hudbě dotována, pak by před nízkými cenami měly dostat přednost některé adresnější dotace.
Záliba čínského vedení v tajnůstkářství je příslovečná.
BERLÍN - Němci donedávna vtipkovali, že záliba kancléřky Angely Merkelové v komunikaci přes pomíjivé textové zprávy prakticky znamená konec tradiční historiografie.

Možná hledáte...