agresívní čeština

Překlad agresívní francouzsky

Jak se francouzsky řekne agresívní?

agresívní čeština » francouzština

agressif

Příklady agresívní francouzsky v příkladech

Jak přeložit agresívní do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Když ji dojde vlna, začne být agresívní.
Si elle n'a plus de laine, elle devient violente.
Býk je těžký, divoký, sprostý a agresívní, navíc má čtyři nohy a velké ostré zuby, zatímco toreador je jen malý umaštěný Španěl.
Le taureau est énorme, violent et agressif, muni de quatre pattes et de grandes dents aiguisées. Tandis que le matador est un petit espagnol gominé.
Snad proto, že její agresívní metody z vás dvou učinily protivníky.
Son approche agressive créait une situation de confrontation.
Tendence k agresívní teritoriálnosti, sobecké touhy sexuální a reprodukční. a také kooperace schopnosti spolupracovat s někým jiným, než se svým kmenem nebo rodinou. je pro nás obtížná.
II tend à être tribal, territorial et agressif, poussé par des instincts reproductifs et sexuels égoïstes qui rendent les relations en dehors de la famille ou de la tribu très difficiles.
Nebuď kurva tak agresívní.
Putain t'es agressif.
Nebuď agresívní, Raymonde.
Entrez.
Z toho by mohli být agresívní.
Ça les rendrait très agressifs.
Je extrémně agresívní.
Il est violent.
Normálně je moje role na těchto zasedáních 849 00:51:29,800 -- 00:51:33,300 jenom jako zprostředkovatel a rozhodčí, ale dnes budu víc agresívní.
Mon rôle dans ces séances est d'agir en médiateur, en arbitre.
Myslím, že jste hrubý, agresívní a s tvrdou hlavou.
Vous êtes grossier, agressif et obstiné.
Pořád si nemyslíte, že jste agresívní?
Vous comprenez cette accusation de harcèlement?
Migueli, uklidni se. Je hlučná, ale ne agresívní.
Du calme, chien qui aboie ne mord pas.
Agresívní?
Abrasif?
Dobrá agresívní hra.
Bon jeu agressif.

Možná hledáte...