agresívní čeština

Příklady agresívní spanělsky v příkladech

Jak přeložit agresívní do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Nic se nezměnilo, je velice agresívní provokatívní, ironický, se svými starými zvyky.
No ha cambiado: genial, agresivo, provocador.
Když jí dojde vlna, začne být agresívní.
Y si no consigue la lana se vuelve violenta.
Býk je těžký, divoký, sprostý a agresívní, navíc má čtyři nohy a velké ostré zuby, zatímco toreador je jen malý umaštěný Španěl.
El toro es grande y agresivo, con cuatro patas y dientes afilados. El torero es un español grasiento y bajito.
Snad proto, že její agresívní metody z vás dvou učinily protivníky.
Sus métodos enérgicos suscitaron una rivalidad.
Tendence k agresívní teritoriálnosti, sobecké touhy sexuální a reprodukční. a také kooperace schopnosti spolupracovat s někým jiným, než se svým kmenem nebo rodinou. je pro nás obtížná.
Tendemos a ser tribales, agresivamente territoriales, orientados por impulsos sexuales y reproductores egoístas que hacen de la cooperación fuera de la familia o tribu algo muy difícil para nosotros.
Nebuď kurva tak agresívní.
Eres tan agresivo.
Z toho by mohli být agresívní.
Esto podría volverles muy agresivos.
Kinski byl ve všech scénách intenzivně agresívní, přitom ale chladnokrevný a vypočítavý.
Kinski desprendió en todas las escenas una intensa agresividad y a la vez tenía sangre fría y era calculador.
Vždy ale byl impulzivní, agresívní a nekontroloval se.
Siempre estaba eufórico, agresivo y fuera de control.
Kinski kvůli tomu zuřil a byl agresívní.
Kinski se enfureció por eso y se puso agresivo.
Byl agresívní a jeho charakter byl ďábelský.
Estaba siempre agresivo y tenía un carácter diabólico.
Je extrémně agresívní.
Es extremadamente violento.
Nechci být agresívní.
No es que sea agresivo.
Normálně je moje role na těchto zasedáních 849 00:51:29,800 -- 00:51:33,300 jenom jako zprostředkovatel a rozhodčí, ale dnes budu víc agresívní.
Normalmente, mi papel en estas sesiones es mediar, ser árbitro, pero hoy seré un poco más agresiva.

Možná hledáte...