impavido italština

nebojácný, odvážný, neohrožený

Význam impavido význam

Co v italštině znamená impavido?

impavido

che non è pavido persona leggermente intrepida

Překlad impavido překlad

Jak z italštiny přeložit impavido?

Příklady impavido příklady

Jak se v italštině používá impavido?

Citáty z filmových titulků

Il suo impavido ammiratore.
Její statečný ctitel.
Presentatemi all'impavido gruppetto.
Tak mi tu odvážnou skupinku předveďte.
Ci vuole un comandante impavido.
Jenom statečný velitel se toho ujme.
È stato davvero edificante vedere l'esercizio impavido del libero arbitrio di questi uomini.
Nelíbí se mi Ciceronův přístup. Egypt nemá tolik zlata, aby si mohl koupit senátorovu čest.
Nobile, bello, impavido?
Vznešeného, krásného, neohroženého?
Non preoccuparti, nonostante io ti possa apparire impavido sono scosso da una forte inquietudine.
Neměj obavy. Myslím že vzbudím nadšení.. Také se obávám.
Alas, Madame, sono un comune ufficiale di polizia non ci credo. un uomo con un tale look non può essere altro che un demonio impavido!
Já jsem jen obyčejný policejní úředník, madam. Tomu nevěřím. Muž vašeho vzezření musí být odvážný.
Sono un impavido figlio di puttana.
Že jsem velká děvka.
Io sono l'impavido Brahman.
Jsem nebojácný Brahman.
Questo cacciatore di taglie è la razza di feccia che mi piace. impavido e intraprendente.
Tenhle námezdní lovec je správný padouch. Odvážný a vynalézavý.
Povero Syl, soldato impavido.
Chudáčku Syle, udatný válečníku!
Faccia sentire quanto è impavido.
Řekněte to nepřmožitelně.
Puoi spedirla impavido, è buona a ogni buon conto. Prendila, c'è sempre in una tasca come la mia qualche parola ardente figlia di un'utopia.
Po kapsách nosívám psaní, kdyby kámoš znenadání.
Ringraziate l'impavido Stern. e gli altri che si sono occupati di voi. sfidando la morte ogni momento.
Poděkujte svému neohroženému panu Sternovi. a ostatním mezi vámi, kteří o vás měli starost. a každým okamžikem se vystavovali smrti.

Možná hledáte...