imputato italština

obžalovaný, obviněný

Význam imputato význam

Co v italštině znamená imputato?

imputato

(diritto) chi è accusato di un reato ed è sottoposto a processo giudiziario  sostantivo, persona sottoposta a processo per accusa di reato

Překlad imputato překlad

Jak z italštiny přeložit imputato?

imputato italština » čeština

obžalovaný obviněný žalovaný

Příklady imputato příklady

Jak se v italštině používá imputato?

Citáty z filmových titulků

Due carnefici usano remi per spostare l'imputato nelle acque profonde, dove non può stare in piedi.
Dva kati používají vesla, aby mohli pohybovat obžalovanou ve vodě, kde nemá žádnou oporu.
Imputato, tu sei un irlandese. e perciò noi ti giudicheremo. in nome della Regina Vittoria.
Obviněný, jste Ir, proto budete souzen jménem královny Viktorie.
Conoscete l'imputato?
Můžete odpovídat za obě. Znáte obžalovaného?
L'imputato me lo ricorda molto. perché l'umore dei pazienti cambia spesso e rapidamente.
Velmi mi připomíná tento případ. Zabere mnoho času nemocného odhalit, protože se jeho nálady střídají velmi často.
Sì, signore. e giudichiamo l'imputato colpevole. - Ordine in aula!
Ano pane, máme, a shledali jsme obžalovaného vinným.
L'imputato si alzi.
Obviněný, vstaňte!
Ammettiamo anche che le note in questo libro siano state scritte dall'imputato.
Dokonce připouštíme, že i poznámky v tomto zápisníku psal obžalovaný.
Come si dichiara l'imputato?
Vaše prohlášení?
Fate entrare l'imputato.
Přiveďte obžalovaného.
Portate l'imputato.
Přiveďte vězně.
L'imputato è innocente!
Ten člověk je nevinen.
No Io farebbe neanche se l'imputato fosse suo fratello.
Říkám vám, že by nepustil případ, ani kdyby žaloval vlastního bratra.
Se l'imputato si rifiuta di rispondere, non posso continuare.
Ctihodnosti, pokud svědkyně odmítá odpovědět na otázku, nic s tím nenadělám.
L'imputato risponda.
Odpovězte, prosím.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Il malessere della Francia non può essere imputato all'austerità imposta da Bruxelles, e il Regno Unito non è nemmeno nell'Eurozona.
Hospodářské těžkosti Francie nelze připsat na vrub úsporných opatření předepsaných z Bruselu a Velká Británie ani není v eurozóně.
Il fallimento verrebbe imputato ai leader politici presenti nei maggiori paesi commerciali sia del mondo avanzato che del mondo in via di sviluppo e potrebbe costare all'economia globale un'entrata annua aggiuntiva pari a 700 miliardi di dollari.
Neúspěch by tudíž znamenal velmi špatné vysvědčení pro politické vůdce předních obchodních zemí ve vyspělém i rozvojovém světě a globální ekonomiku by mohl připravit až o 700 miliard dolarů ročního příjmu navíc.

Možná hledáte...