naleznout čeština

Příklady naleznout italsky v příkladech

Jak přeložit naleznout do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Na tuto otázku musíme naleznout odpověď.
È questa la domanda a cui rispondere.
Jestliže nemohu naleznout shodu ani mezi vámi čtyřmi, jak potom můžeme šířit védské ideje napříč celou Indií jako jeden hlas?
Se non riesco a trovare consenso nemmeno fra voi quattro allora come farò a diffondere le idee dei Veda per tutta l'India con una sola voce?
Ctihodnosti, účelem soudního řízení je naleznout pravdu. proto svědkové přísahají na toto.
Grazie a Dio. Vostro Onore. lo scopo di una corte e' di scoprire la verita', ed e' per questo che i testimoni. giurano su di questa.
Chce naleznout věčný život.
Vuole conquistare la vita eterna.
Věřím, že odpovědi by jsi mohl naleznout, kdyby jsi navštívil svoji pevnost.
Credo che la risposta possa essere trovata con una visita alla tua fortezza.
A snažíš se naleznout, já nevím, nirvánu.
Sto cercando di trovare, non so, il Nirvana.
Jinx, za účelem vyniknout ve válce musíš nejdříve naleznout duševní klid.
Jinx, per poter eccellere in battaglia, devi trovare la pace.
Ano, v krásných slovech lze naleznout útěchu.
Si', possiamo. trovare conforto nelle belle parole.
Doporučujeme...Jak vyzrát na cizí jazykyKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...