namáhavě čeština

Překlad namáhavě italsky

Jak se italsky řekne namáhavě?

namáhavě čeština » italština

difficilmente a fatica
Doporučujeme...Italština: slovníčekKoupit booktook.cz »

Příklady namáhavě italsky v příkladech

Jak přeložit namáhavě do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Proto se společenské vědy tak namáhavě prosazují.
Ecco perché il riconoscimento sociale è sempre stata una lotta.
Neměla jsi vzhledem ke svěmu zdraví strach z tak namáhavě cesty?
Non è stato un azzardo affrontare questo viaggio con la tua salute?
Vypadá to namáhavě.
Sembra sfiancante.
To zní namáhavě.
Sembra un bel po' di lavoro.
To zní namáhavě.
Sembra faticoso.
Dny, které mě namáhavě míjejí.
I giorni che passano dolorosamente.
Věř mi, s ostatníma holkama to dokážu mnohem méně namáhavě.
Credimi, posso avere una versione meno estenuante con altre ragazze.
Sám doktor Walker mi řekl, že nechce abys namáhavě cvičila, dokud si nebude jistý, že to tvoje srdce zvládne.
Il dottor Walker stesso mi ha detto che non vuole che tu faccia qualsiasi esercizio faticoso finche' non e' sicuro che il tuo cuore lo possa reggere.
Ne, to zní moc namáhavě.
No, sembra massacrante.
To zní velmi namáhavě.
Chissa' che difficolta'.
To zní dost namáhavě.
Sembra un sacco di lavoro.
Hmm vypadá to dost namáhavě.
Sembra tanto lavoro.
Já a mnoho lidí co znám, stejně jako ty, pracovalo velmi namáhavě, aby se srovnala pověst města.
Io e parecchia gente che conosciamo entrambi abbiamo lavorato molto duramente per ripulire l'immagine di questa citta'.
Což zní namáhavě, jen když to vyslovíš.
Il che', se posso dirlo, sembra veramente una cosa stancante.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Italština: konverzace se slovníkem a gramatikouKoupit booktook.cz »