nanést čeština

Překlad nanést italsky

Jak se italsky řekne nanést?

nanést čeština » italština

spalmare muovere apportare
Doporučujeme...Italština: konverzace se slovníkem a gramatikouKoupit booktook.cz »

Příklady nanést italsky v příkladech

Jak přeložit nanést do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Dejte ruku stranou, abych to mohla nanést.
Tolga la mano in modo che possa medicarla.
Nanést, setřít.
Dai la cera.
Nanést, setřít!
Tolgo la cera!
Ukaž, nanést vosk, setřít vosk.
Fammi vedere dai la cera togli la cera.
Na shledanou Podklad je nutno nanést pokud možno rovnoměrně.
Devi applicare questo fondotinta in modo uniforme.
Tocot říká, že musíme nanést ještě jednu vrstvu Dannlandia. - Na to seru. -.. až se ta první vstřebá.
Tocot dice che dobbiamo stendere un altro strato di dowlandium. vai a farti frellere.
Neuvěřila bys, co všechno se dá zvenku nanést dovnitř.
Non crederesti mai alle cose che porti dentro dal mondo esterno.
Jestli chcete aby zůstali vláčné Nejdřív musíte na rty nanést tenkou vrstvu pudru, to je to tajemství.
Se volete un buon fissaggio, il segreto è stendere un velo di cipria sulle labbra.
Má mamka mě donutila nanést si řasenku.
Mia mamma mi ha fatto mettere il mascara.
Dokonce jsem to nechal nanést na moji kázací desku.
E' riportato anche sul tabellone del sermone.
Chtěli byste nanést jakékoli jiné, předem prodiskutované otázky?
C'e' qualche altro problema gia' discusso che ti piacerebbe sollevare?
Zabilo by tě nanést si trochu rtěnky?
Ti ucciderebbe mettere un filo di rossetto?
Nanést vosk, vyleštit vosk.
Metti la cera. togli la cera.
A většinou jsem se musela vyparádit a nanést si tunu make-upu a koketovat a být svůdná. Ale s tebou, můžu být prostě sama sebou.
E di solito dovevo mettermi in tiro, e riempirmi di trucco, flirtare e fare sempre la sensuale, ma. con te posso essere semplicemente me stessa.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Libro degli eserciziCvičebnice italštiny pro mírně a středně pokročiléKoupit booktook.cz »