napít čeština

Příklady napít italsky v příkladech

Jak přeložit napít do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Já se jen potřebovala někde napít a myslela jsem, že budeš ve škole.
Avevo bisogno di qualcosa da bere e pensavo che fossi a scuola.
Záchrana je pouze jediná. A to zcela nevinná žena, jež za svítání přivolá upíra a dá mu dobrovolně napít své krve.
Poiché non può esserci salvezza, a meno che una vergine pura di cuore faccia dimenticare al Vampiro il primo canto del gallo, dandogli il proprio sangue di sua spontanea volontà.
Záchrana je pouze jediná. A to zcela nevinná žena, jež za svítání přivolá upíra a dá mu dobrovolně napít své krve.
Non può esserci salvezza, a meno che una vergine pura di cuore faccia dimenticare al Vampiro il primo canto del gallo, dandogli il proprio sangue di sua spontanea volontà.
Ach mon dieu, někdy se člověk ale musí napít!
Ah, mio Dio, a volte c'è proprio bisogno di bere.
Jistě. - Dovolil jsem si ho pozvat, aby se šel s námi napít.
L' ho invitato a bere qui da te.
Smythe, vemte je dál a dajte jim napít.
Smythe, servigli da bere.
To nic. Dáme jim napít a vyhodíme je. Co ty na to?
Gli daremo da bere e li cacceremo fuori.
Pojďte se napít.
Venite, beviamo qualcos'altro.
Chceš se napít?
Vuoi bere qualcosa?
Měli jsme se předtím trochu napít.
Meno male che ci siamo fatti un bicchiere prima di venire.
Můžu se také napít?
Posso bere anch'io?
Tohle jsou tedy pěkné řeči, když se dáma chce napít.
Ma che razza di conversazione, quando una signora vuole bere.
Potřebovala ses napít.
Crepi dalla voglia di bere.
Vždycky se někdo bude chtít napít.
Ci sarà sempre chi vorrà bere.
Doporučujeme...Italská gramatika v kostceKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...