napínat čeština

Překlad napínat italsky

Jak se italsky řekne napínat?

napínat čeština » italština

sforzare emozionare affinare
Doporučujeme...Italiano per economistiKoupit booktook.cz »

Příklady napínat italsky v příkladech

Jak přeložit napínat do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Nebudu vás déle napínat.
Non metterò più alla prova la vostra pazienza.
Sám tě pověsím, jestli mě budeš ještě chvíli napínat.
Ti impiccherò io stesso se continui a stancarmi.
Bohové nás neměli tak napínat, Rufie.
Non posso darti spiegazioni.
Budeš mě ještě dlouho napínat?
Vuoi tenermi sulle spine?
Nebudeme vás už déle napínat, dámy a pánové, Apollonia Six!
Senza troppe presentazioni, signore e signori, Apollonia 6.
Jak bude píseň hrát, lano se bude napínat a když skončí, železná kulička vyrazí a. pojede celou veselou cestu až.
Mentre la canzone suona, il cavo si tende, e quando finisce la canzone, viene liberata la palla di metallo, che rotola allegramente giù per la sua strada finché.
Budu ti napínat plátna.
Preparerò le tue tele.
Budu vás napínat.
Adesso ti faccio impazzire.
Budeme ji ještě trochu napínat.
Facciamola soffrire ancora un po'.
Člověk musí napínat svaly, aby mu necukaly koutky.
Devi stringere la cinghia sul mento perché la testa scatta.
Chce tě trochu napínat.
Gli piace tenere una ragazza sulle spine.
Přestaň mě napínat. Co tím chceš říct?
La cosa si è già saputa?
Takže se bojíš, že budeš lidi napínat?
Ti preoccupa l'eventualita' di creare tensione nella gente?
Myslíš ta, kdy nás budeš napínat tak dlouho, než získáš imunitu proti anti-převorskému zařízení?
Oh, intendi la parte dove tu ci fai perdere tempo finche' non superi gli effetti del dispositivo anti-Priore.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Italština: konverzace a slovníkKoupit booktook.cz »