nalít čeština

Překlad nalít italsky

Jak se italsky řekne nalít?

nalít čeština » italština

versare scodellare propinare mescere invasare
Doporučujeme...Italština pro samouky a věčné začátečníkyKoupit booktook.cz »

Příklady nalít italsky v příkladech

Jak přeložit nalít do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Mohu vám nalít čaj?
Posso versarvi del tè?
Jediný způsob, jak zastavit vlak, je nalít do ohniště vodu.
L'unico modo per fermare il motore è buttare acqua sul fuoco.
Smím si od tebe nalít?
Posso versarmi da bere?
Můžu si ještě nalít?
Potrei averne un altro?
Takže jsme domluveni a ty mi můžeš nalít kávu.
Ora basta, puoi versarmi il caffè.
Mám vám nalít, Simmy?
Ne vuoi tu, Simon?
Chceš nalít?
Vuoi bere qualcosa?
Smím si nalít drink?
Permette che mi versi da bere?
Smím vám nalít trochu vína?
Posso versarle un po' di vino?
Mohu vám nalít?
Ne vuole anche lei?
Kapitáne, co na to nalít petrolej a zapálit to?
Sì, capitano!
Můžeš mi nalít ještě trochu vína?
Le notizie possono aspettare. - Sì.
Chci to nalít na uhlí.
Lo voglio mettere sulla carbonella.
Mohu vám nalít?
Mi permetta di servirle da bere, sig.ra McKenna.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Daňoví poplatníci na severu budou nuceni nalít obrovské sumy kapitálu do bank, i když úřady uvalí výrazné ztráty na velké a velkoobchodní věřitele, což by určitě měly.
I loro contribuenti saranno perciò costretti a iniettare enormi quantità di capitale nelle banche, anche se le autorità tenderanno giustamente a imporre gli oneri maggiori sui grandi creditori e su quelli all'ingrosso.
Doporučujeme...Jak vyzrát na cizí jazykyKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...