napravo čeština

Překlad napravo italsky

Jak se italsky řekne napravo?

napravo čeština » italština

a destra
Doporučujeme...Italština ihned k použitíJazykový aktivátorKoupit booktook.cz »

Příklady napravo italsky v příkladech

Jak přeložit napravo do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Napravo mám vysoký tlak a nalevo nízký.
Ho la pressione alta sul lato destro e la pressione bassa sul lato sinistro.
První dveře napravo.
La prima porta a destra.
Čekám, až se mi napravo odkreje.
Aspetto un'occasione con il destro pronto.
Formace napravo.
Un cambiamento di formazione a destra.
To je P-40 napravo na 10 000?
Davvero? - Si, lo e'. - Se ti illudi che ci creda.
Zde napravo máme slavný žebřík, mučicí nástroj, na který byl vězeň napínán. často až do vykloubení končetin. ve snaze získat jeho doznání, ať pravdivé, či nikoli.
Alla vostra destra, un esempio della famosa ruota, lo strumento di tortura su cui venivano stirati i prigionieri, i cui arti venivano staccati dalle loro cavità. con l'intento di estorcere una confessione, vera o falsa che fosse.
Teď sleduj. Támhle napravo je okno v druhém podlaží, vidíš ho?
Guarda quella finestra!
Fronta je napravo. Šťastné a veselé! Bůh Vám žehnej.
Avanti signori, avanti, su signori, avanti!
Ten napravo. - Děkuji.
Quello a destra.
První patro napravo.
Primo piano, scala a destra.
Ano, přesně tam. Napravo. Zbraň jsem měI v pravé kapse.
È vero era a destra e io porto sempre la pistola da questa parte.
Chlapci napravo.
Lei deve stare ai piedi dell'altare.
Bydlí vedle napravo od nás.
Abita accanto a noi.
Držte se napravo od brány.
Prenda la passerella sulla destra.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nárůst podpory populistickým politickým stranám nalevo i napravo napříč celým kontinentem svědčí o veřejné frustraci a strachu.
L'ascesa dei partiti politici populisti sia di sinistra che di destra in tutto il continente attesta le frustrazioni e i timori della gente.
Doporučujeme...Jazykový průvodce a konverzace: italštinaKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...