Imitation němčina

imitace

Význam Imitation význam

Co v němčině znamená Imitation?

Imitation

imitace die Handlung, etwas nachzumachen (etwas best möglich zu kopieren) Die Imitation der Eltern ist Teil des Lernprozesses. ein (minderwertiges) Produkt, das so gemacht wurde, dass es einem anderen gleicht; eine Produktkopie Deine Rolex-Uhr ist eine Imitation. Musik: genaue Wiederholung des Themas in einer anderen Tonlage
Doporučujeme...Patnáct vět německyMěsta | StädteJak se bavit německy o cizích městech, která navštěvujeme.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Imitation překlad

Jak z němčiny přeložit Imitation?

Imitation němčina » čeština

imitace představování napodobení

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Imitation?
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Imitation příklady

Jak se v němčině používá Imitation?

Citáty z filmových titulků

Kein Zweifel: Eine gelungene Imitation!
O tom není pochyb, perfektní napodobenina!
Ja, die Imitation aus Wien.
Ano, imitaci z Vídně.
Nein, bist du nicht. Aber ich gebe eine gute Imitation ab.
Pak jsem rozhodně dobrá napodobenina.
Ist das eine Imitation?
Tohle že je imitace? Vážně?
Du weißt so gut wie ich, dass dieses Collier eine Imitation ist.
Víš stejně dobře jako já, že tenhle náhrdelník je imitace.
Warum protestieren wir nicht bei der USA gegen die Imitation?
Copak nemůžeme poslat do USA protest proti té odporné americké břečce?
Es war nicht einfach. Aber die Imitation ist gut, nicht wahr?
No, nebylo to snadné, ale imitace je dobrá.
Sondern eine scheußliche Imitation von ihr.
Je to její karikatura.
Was? - Meine Walter-Brennan-Imitation.
Moje imitace Waltera Brennana?
Ihre Imitation einer jüdischen Möwe.
Židovský racek.
Du wirst es nicht glauben, ich hab meine Joe-Palooka-Imitation gebracht.
Přepínám. Nebudeš tomu věřit, ale teď mám pověst Joe Palooka.
Die erste Imitation, die ich je gemacht habe, war als ich den Film Der 7. Schleier gesehen hatte.
První co jsem udělal bylo, že jsem se šel podívat na Sedmou Pečeť.
Und herausgekommen ist diese Imitation und seitdem bringe ich eben Imitationen.
A jakmile mi ta věc přišla na mysl, od tý doby už jsem dělal samý dojmy.
Von Ihrem Standpunkt aus gesehen ist er nur ein Faksimile, eine Täuschung, eine Imitation.
Můžete ho považovat, za pouhou faksimilii, kopii, lacinou imitaci.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Man kann wohl davon ausgehen, dass sich eine derartige Imitation eines Tages auch das überlegene Wirtschaftswachstum in den USA auswirken wird.
Je jisté, že se napodobování jednoho dne projeví i na mimořádné americké růstové výkonnosti.
Für Europäer ist es verlockend, ihre eigene Geschichte auf Asien zu projizieren und aktuelle Entwicklungen dort als bloße Wiederholung, wenn nicht Imitation dessen zu betrachten, was in Europa geschehen ist.
Pro Evropany je lákavé vztahovat vlastní dějiny na Asii a pohlížet na tamní současný vývoj událostí jako na pouhé opakování, ne-li přímo napodobení toho, co se již stalo v Evropě.
Manchmal bringt die russische Neigung zur Imitation Geniales hervor.
Někdy ruská imitace zrodí dílo génia.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...