| T | a | tt

at němčina

zavináč

Překlad at překlad

Jak z němčiny přeložit at?

at němčina » čeština

zavináč
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako at?

AT němčina » němčina

Erstes Testament Altes Testament Tora

at němčina » němčina

at-Zeichen Klammeraffe Affeschwanz

at čeština

Příklady at německy v příkladech

Jak přeložit at do němčiny?

Citáty z filmových titulků

At se naucí.
So lernt sie es.
Pozor, Matte, at si neurízneš nos.
Pass auf, Matt, sonst schneidest du dir damit noch die Nase ab.
Však jsem vám říkal, at to nepočítáte.
Ich sagte doch: Nicht zählen.
At už to podepíše a já stáhnu má vojska!
Er soll nur unterschreiben!
Dobře. Raději at na nás čeká vůz.
Sie kommen mit dem Auto.
Ano, zapiš si to, at to nezapomeneš.
Ja, schreib dir das ruhig auf.
Říkala jsem, at ho nenecháte.
Ich hatte dich gewarnt.
At hnije a puchne a rozpadne se vedví.
Soll er verwesen, aufblähen und Eingeweide nach außen kehren.
At pomalu umírá s řeřavými uhlíky v břiše.
Soll er mit brennenden Kohlen im Bauch langsam krepieren.
At ti nevidí do tváře.
Zeig ihnen nicht dein Gesicht.
Tak at.
Sollen sie doch.
At je silný jako mladý dub.
Macht ihn stark wie die Eiche.
At žije v kráse a životní síle svého semene.
Lasst ihn leben in der Schönheit und Kraft seiner Saat.
Skocíš tam a rekneš jí, at prestane?
Gehst du hoch und sagst, sie soll damit aufhören?
Doporučujeme...Patnáct vět německyNerozumím! | Ich verstehe nicht!Těchto patnáct vět vám v němčině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pokud jde o modely value-at-risk, máme dnes nezvratné důkazy, že jsou velmi užitečné, když na nich nezáleží, a naprosto bezcenné, když na nich záleží.
Was Risiko-Wert-Modelle anbelangt, haben wir nun unabänderliche Beweise, dass diese sehr nützlich sind, wenn sie keine Rolle spielen und vollkommen nutzlos, wenn sie eine Rolle spielen.