cválat čeština

Překlad cválat spanělsky

Jak se spanělsky řekne cválat?

cválat čeština » spanělština

galopar

Příklady cválat spanělsky v příkladech

Jak přeložit cválat do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Už nebudeš cválat, Alane.
No volverás a galopar, Alan.
Teď už může cválat, chci říct chodit ale bylo to o vlásek.
Está trotando por ahí.
Takže, přestala se hnát tryskem nebo cválat a začala se potulovat, tato vinná svině.
Así que después de romper a galopar o trotar. empezó a caminar, esta cerda culpable.
A teď si myslíš, že můžeš jen tak nasednout a cválat po Broadwayi.
Y ahora crees que podemos montar y cabalgar en Broadway.
Příslušník kmene Riffů umí cválat jako vítr, setnout muži hlavu bez zastavení a nabodnout ji na špičku svého meče jako olivu na párátko.
Un nativo del Rif puede galopar como el viento. Cortarle la cabeza a un hombre y, sin detener su caballo, clavarla en su espada.
Můžeš na mně cválat až do Číny.
Te puedes montar en mí de aquí hasta China.
A taky nebudu cválat vstříc své smrti.
No. Pero al menos no voy en dirección incorrecta.
Gawain je v zaměstnání, a bez nástroje nelze hrát, jako kůň nemůže cválat bez jedné nohy.
Gawain está aún en el trabajo y no podemos tocar sin un miembro, igual que un caballo no puede trotar sin una pata.
Moje přítelkyně na druhou stranu, nemá tušení kdo doopravdy jsem, nemá ani špetku touhy to zjistit, a jediné, co ji zajímá, je na mě cválat jak na divokém mustangovi a vysávat ze mě všechny tělesné tekutiny.
Pues mi novia no tiene ni idea de quién soy ni tiene ganas de descubrirlo. Sólo le interesa montarme como a un semental y dejarme sin fluidos corporales.
Já chci cválat, tati!
Quiero galopar, papá.
Bude cválat na tuhle stranu.
Galopa para aquél lado.
Sice držel otěže, ale ona dokázala cválat docela rychle.
El sostenía las riendas, pero ella podía galopar muy rápido.
Jako cválat na hřebcích přes Serengeti.
Como cabalgar corceles por el Serengueti.
Ten skrček umí cválat.
El maldito puede montar.