internace čeština

Příklady internace spanělsky v příkladech

Jak přeložit internace do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Já nechci do vězení, a vy do internace.
Yo no quiero ir a la cárcel, y usted no quiere ser internado.
To je internace, poručíku.
Eso es un internamiento, teniente.
Internace bude následovat u Madison Memorial Park.
El entierro será en el cementerio Madison.
Internace, deportace.
Encarcelamiento, deportación.
Po Pearl Harbouru, když byli obklíčení a báli se internace, jim sousedi nabídli, že jim pohlídají dům a obchod.
Después de Pearl Harbor cuando estaban por internarse en la montaña los vecinos se ofrecieron a vigilar nuestra casa y el negocio por nosotros.
Irathienská internace byla velká tragédie.
El internamiento Irathien fue una terrible tragedia.
Sedm let internace na Sicílii. Myslím, že pár triků pochytil.
Vivió siete años en Sicilia, así que supongo que habrá aprendido un par de cosas.
Každá internace musí projít jeho kanceláří a tenhle nový chlap? To není žádný Dagger John Hughes, věř mi.
Cada reclusión pasa por su oficina, y este tipo nuevo, no es el clandestino John Hughes, créeme.
Má internace mi dala příležitost pro. Hlubokou modlitbu a osvětlení.
Mi reclusión me ha dado la oportunidad de. rezar profundamente y de reflexionar.
Po letech internace se armáda rozhodla propustit japonské obyvatele, kteří byli loajální Spojeným státům.
Despuesdeañosdetenidos, elejército,en su sabiduría, decidióliberar atododecendientejapones quecomprobólealtad alosEU.
To je internace.
Es confinamiento, Tony.
Internace s mnohem lepším zacházením, ale pořád v odloučení.
Una reclusión mucho más humana, pero no menos segura.

Možná hledáte...