zář čeština

Překlad zář spanělsky

Jak se spanělsky řekne zář?

zář čeština » spanělština

sept.
Doporučujeme...Obrázkový španělsko-český slovníkKoupit booktook.cz »

Příklady zář spanělsky v příkladech

Jak přeložit zář do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Nebe. Zasněžené hory. Modrá moře, sluneční zář, palmy.
El cielo, las montañas nevadas, mares azules, el sol.
Nikdy jsem neuviděla polární zář.
Nunca vi la aurora boreal.
Oh promiň, dědoušku, že mám tak špatné oči, zřejmě mě oslnila ta zář.
Oh, perdone, viejo padre, por mis ojos equivocos. Que han sido tan deslumbrados por el.sol.
Zář dopadá na hradní zeď a sněžné vrchy staré báje.
El esplendor de los muros del castillo. y las cimas nevadas, el viejo.
A sám navzdory černým smutkům chtít vzít hvězdné obloze zář!
Tratar cuando demasiado cansados tus brazos están. Alcanzar la estrella inalcanzable.
Obklopovala ho zvláštní zář. Takového kulka ani neškrábne.
Simplemente sabía que no saldría lastimado de aquí.
Máte v očích stejnou zář brilantnosti.
Tienes el mismo brillo en tus ojos.
Máš takovou vnitřní zář.
Tienes una luz interior.
Je to tak jasné jako zář slunce v létě.
Así pues, está tan claro como el sol de verano.
Mě oslnila zář skvělá Víš?
Un sol me deslumbró, era vuestro cabello.
Vzpomněl jsem si na jasnou zář a na to, že v pokoji něco bylo.
Recuerdo una luz brillante fuera, y una presencia en la habitación.
Sanatorium hořelo tři noci a tři dny. Zář na nebi byla vidět až z Kalamazoo.
El sanatorio ardió por tres noches y tres días. el resplandor en el cielo se vio desde muchas millas.
Silná zář na obloze pozorovaná na 210 stupních.
A 210 grados. fuego intenso en el horizonte.
Bože plný soucitu. který zůstává ve výškách na nádherném místě odpočinku pod křídly božské přítomnosti. mezi svatou čistotou, co plane jak zář nebeská. Andrejovi, mému otci. který odešel do jeho věčného domova.
Dios, lleno de compasión quien mora en las alturas concede descanso bajo las protectoras alas de tu presencia entre el puro santo brillo a Andrei, mi padre quien se ha ido a su eterno hogar.