akciový čeština

Příklady akciový švédsky v příkladech

Jak přeložit akciový do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Silně doporučuji, abyste jeho nabídku odmítli tím, že budete hlasovat pro plán vedení restrukturalizovat akciový fond.
Jag rekommenderar er verkligen att avslå hans bud genom att rösta för ledningens omstrukturering av aktiestocken.
Mám typ na sexy malý soukromý akciový fond.
Jag har fått nys om en het privat aktiefond.
Nemyslím, že akciový trh ti teď dělá zrovna dobře.
Aktiehandel är nog inte så bra för dig.
Váš útok na akciový trh. Nefungoval, příteli! A teď máš moje stavitelské čety po celém městě 24 hodin denně.
Din stöt mot börsen funkade inte, min vän och nu låter du mina byggarbetare gräva under stan dygnet runt.
Tajemné útoky, které omlouvají válku, obchodní dohody, které vymažou hranice, akciový trh se zhroutil, kvůli přesunu miliard.
Mystiska attacker rättfärdigar krig. Gränser suddas ut. Börsen kraschar.
Vedla váš akciový fond v Dallasu.
Hon var aktiechef i Dallas.
V tom balíčku na stole je váš akciový kapitál.
Paketet där innehåller era aktier.
Žádný banky. Žádný akciový trhy.
Man kan inte lita på bankerna eller på aktiemarknaden.
Samaritán zhroutil akciový trh.
Samaritan kraschade börsen.
Povýšen na Poručíka, Plukovníka, dostal flek ředitele v akciový společnosti.
Befordrad till överstelöjtnant och tilldelat aktier i kompaniet.
Senzační akciový kapitál, senzační akciový kapitál.
Sexigt aktiesnack, sexigt aktiesnack, sexigt aktiesnack.
Senzační akciový kapitál, senzační akciový kapitál.
Sexigt aktiesnack, sexigt aktiesnack, sexigt aktiesnack.
Takže když se vrátíte, řekněme do včerejšího dne, abyste si dali skvělý akciový tip, znamená to, že nikdy neexistovala verze reality, kde byste ho nedostali.
Så om man går tillbaka, typ, till igår för att ge sig själv ett bra aktietips, betyder det att det aldrig fanns en version av verkligheten där man inte fick det.
Globální vyhlášení pohotovosti mezitím srazilo akciový trh na kolena.
Den globala krisen fortsätter och börskurserna rasar.

Možná hledáte...