akciový čeština

Překlad akciový italsky

Jak se italsky řekne akciový?

akciový čeština » italština

anonimo

Příklady akciový italsky v příkladech

Jak přeložit akciový do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Silně doporučuji, abyste jeho nabídku odmítli tím, že budete hlasovat pro plán vedení restrukturalizovat akciový fond.
Vi invito a rifiutare la sua offerta di acquisto e a votare per la riorganizzazione del capitale sociale.
Chci vědět, že akciový trh klesl za jeden den o 2000 bodů.
Voglio sapere che il mercato azionistico ha perso 2000 punti in un giorno solo.
Jsou to jen čísla - kontrakty podložené hodnotou Nikkei,...což je Tokijský akciový index.
Sono solo numeri, contratti basati sul valore dell'indice Nikkei,... alla Borsa di Tokyo.
V akciový firmě?
Con le azioni si maneggiano contanti?
Citygroup a Citibank je největší. akciový kapitál držený Saudy. Také AOL Time Warner má velké Saudské investory.
Citigroup, Citibank le più importanti, controllate dai sauditi, che a sua volta controllano grandi aziende come la AOL Time Warner di Los Angeles.
Když se akciový trh havaroval v 1929, Jacque bylo pouhých 13 let.
Quando Wall Street crollò nel 1929, Jacque aveva solo 13 anni.
Akciový trh bude dál klesat, což se odrazí na vašich penzijních účtech.
Il mercato azionario potrebbe crollare ancor di piu', il che ridurrebbe il valore dei vostri risparmi per la pensione.
Akciový trh se řítí dolů. Index Dow zaznamenal největší jednodenní propad v historii.
Il mercato azionario sprofondo', in un solo giorno sprofondo' nell'indice Dow con la maggiore perdita di sempre.
Led, akciový trh.
Il mercato azionario.
A akciový podíl hned první rok.
E sarai contento delle stock option che ti offrono al primo anno.
Mám typ na sexy malý soukromý akciový fond.
Ho avuto una soffiata su un piccolo e sexy fondo di private equity. - Ecco, ci risiamo.
Víš, podle mého názoru ti akciový trhy nepomůžou.
Lo sai, secondo me, la Borsa non ti aiuta molto.
Marcusova doložka o ukončení smlouvy specifikuje, že propuštění s uvedením důvodu do pěti let znamená ztrátu nároku na akciový podíl.
La clausola di rescissione di Marcus specifica che il licenziamento per giusta causa entro cinque anni invalida il diritto ad azioni gratuite.
Podle aktuálních ukazatelů akciový trh pokračuje ve volném pádu.
Gli indicatori attuali mostrano che il mercato azionario continua la sua caduta libera.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Prvním místem, kam člověk logicky pohlédne, je akciový trh, neboť jde o investice opřené o silnou dluhovou páku - a existuje tu určitá historie bublin.
Il mercato azionario è, a rigore, il primo settore da prendere in considerazione essendo tra i settori d'investimento più influenti e con una lunga storia di bolle speculative.
Ve Spojených státech jsme alespoň zjistili, že akumulace vládního dluhu představuje jen malé riziko až do chvíle, kdy úrokové sazby a míra inflace začnou stoupat nad normální úroveň nebo kdy klesne akciový trh.
Negli Stati Uniti, almeno, abbiamo imparato che è poco rischioso accumulare debito statale fintanto che i tassi d'interesse e d'inflazione non cominciano a crescere oltre i livelli normali, o il mercato azionario cala bruscamente.

Možná hledáte...