čeština | angličtina | němčina | ruština

šířit čeština

Význam šířit význam

Co znamená šířit?

šířit

(aktivně) činit více častým, obvyklejším na více místech

Synonyma šířit synonyma

Která slova mají podobný význam jako šířit?

Časování šířit časování

Jak se časuje šířit?

šířit · sloveso

Příklady šířit příklady

Jak se používá šířit?

Citáty z filmových titulků

Na oplátku bych vás chtěla požádat, abyste přestali šířit falešnou propagandu.
Nebudu se o tom šířit, Franku. Snažíš se oklamat jednu malou ženskou?
vím, šířit kolem trochu sluníčka, jak jsi zvyklý.
Pokud by však hrozilo, že budete šířit násilí dál, tato vaše Země bude proměněna v prach.
Na kříži v římské Judeji zemřel člověk, aby své bližní osvobodil. Aby dál mohli šířit slovo Boží naplněné spásou a láskou.
Bohužel ano. O dámě a maniakovi nikdo pomluvy šířit nebude.
Vím o zvěstech, které se začaly šířit před deseti dny, kdy došlo k letecké havárii. u pobřeží Sicílie.
Kněz by nám řekl, že jeho prací je šířit slovo Boží.
To je nelogické, praporčíku. Pachy se vesmírným vakuem šířit nemohou.
Máte představu, jak dlouho ještě.. budememuset tuto dezinformaci šířit?
Máte představu, jak dlouho ještě budeme muset tuto dezinformaci šířit?
Ano, začalo se to šířit po celé lodi.
Asijská cholera několik let projevuje silnou tendenci. šířit se mimo původní zdroj, jímž, jak víte, jsou vody Gangy.
Nákaza se může šířit z .
Připravovali vás dva roky, a teď jste připraveni jít ven a šířit Slovo!
Mezi lidmi se začali šířit zvláštní historky.
Začínají se o tobě šířit nepříjemné klepy.
Nebudu se o tom šířit, Franku.
Zkusil jsem probrat náš život -- vím, šířit kolem trochu sluníčka, jak jsi zvyklý.
Po celém kraji se bude šířit tvá odvaha.
Asi nechám se chvilku šířit.
Plicní mor se naopak může šířit jako běžné nachlazení, dechem, kýcháním nebo hlenem jeho oběti.
Šířit kolem.
Mel jsem konec konců šířit civilizaci.
Ano, začalo se to šířit po celé lodi. Víme něco, doktore?
Čas, abyste mohl šířit další pomluvy, lži?
Pokud je ionizovaná plazma molekulární, tak se teď musí rychle šířit mezi Hieronymousovým bratrstvím.
Nechci riskovat a šířit se o tom, než přijde pravá doba.
Jestliže nemohu naleznout shodu ani mezi vámi čtyřmi, jak potom můžeme šířit védské ideje napříč celou Indií jako jeden hlas?
Postavili si katedrály na hřbitovech a pak začali ve městech šířit nákazu.
Můj chudáčku. jak snadno se může šířit z jejích úst do tvýho ptáka.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Anebo se obávají, že když se kompaktní zářivka rozbije, může šířit jedovatou rtuť.
Samotná krize se přitom téměř s jistotou bude šířit.
Možná si myslíme, že evoluce vede k výběru jedinců, kteří myslí jen na vlastní zájmy a zájmy svých blízkých, protože geny s touto vlastností se budou snáze šířit.
Za čtvrté, Mezinárodní měnový fond a jemu podobné organizace by měly přestat pokoutně šířit měnovou neplechu, jako jsou měnové rady a fixní směnné kurzy.
V době se do úspěchu jakékoliv činnosti poháněné sociální epidemií pochopitelně nedalo investovat ani sázet proti - na tyto aktivity neexistovala profesionální stanoviska a analytici neměli svá zjištění jak šířit.
Pokud připustíme nárůst krajní chudoby, zapříčiní to vznik nových problémů, včetně nových nemocí, které se ze států, jež nedokážou zajistit řádnou zdravotní péči, budou šířit do ostatních zemí.
Na základě svého inspirativního příběhu a úsilí šířit o onemocnění osvětu se Armstrong stal bojovníkem proti rakovině.
Namísto toho se stala příležitostí pro americká selhání šířit se po světě, jako nakažlivá nemoc.
A Izraelcům a Palestincům samotným, jimž na třech ze čtyř hranic bublá potenciální občanská válka, nemusí nikdo připomínat, co se může stát, pokud oni sami nezačnou šířit mír zevnitř.
V posledních měsících se však tyto debaty začaly šířit, nejprve do Evropy a pak dále po světě.
Jde o dávnou metodu boje, často definovanou jako záměrný útok na nevinné oběti s cílem šířit strach.
Přepracované regulatorní rámce, etapovitá realizace a stupňovaný dohled se navíc budou postupně šířit do dalších segmentů, včetně správy aktiv.
Epidemie se očividně bude šířit dál.
Chirurgie, ačkoli ne vždy zcela zbavuje nebezpečí, je hlavní součástí léčby rakoviny prsu, protože většina nádorů, které nejsou odstraněny, se chce dále šířit organismem.
Nedávná cesta ministryně zahraničí Condoleezzy Riceové do hlavních měst zemí Středního východu napomohla v Egyptě, Jordánsku, Saúdské Arábii a státech Perského zálivu šířit úvahu, že nezdar USA a urychlené stažení by je nesporně destabilizovaly.
Podobně jako umělci a jejich umění by se i celá země mohla povznést nad rozpolcenost mezi starým a novým, minulostí a přítomností i tradičním a moderním a začít kolem sebe šířit obraz odpovídající naší globalizující se době.
Jakmile je však zlikvidován velký počet citlivých buněk - například agresivní terapií -, mohou se rezistentní typy bez omezení šířit.
Ve velké části muslimského světa se autoritářské režimy zároveň snaží ovládat a šířit diskriminační formy islámského dogmatu.
Wahhábité se však pokusili přivlastnit si Mekku pro svou vlastní verzi islámu a šířit svou diskriminační doktrínu.
Toto přesvědčení rozhodně nesdílejí všichni muslimové ani všechny vlády států s muslimskou většinou, avšak radikalismus hlásaný skupinami jako Islámský stát se snaží šířit nejen kodexy chování, ale i celý světonázor.

Možná hledáte...