čeština | angličtina | němčina | ruština

amatér čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená amatér?

amatér

člověk, který se zabývá určitou činností ze svého zájmu, bez nároku na odměnu hanl. špatný, nedovedný neodborník, povrchní znalec

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako amatér?

amatér čeština » čeština

diletant sportovec ochotník neprofesionál laik

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje amatér?

amatér · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá amatér?

Citáty z filmových titulků

Ve srovnání s vámi je Shapeley amatér.
Tihle amatéři se vás snaží zabavit?
Ale byli to amatéři.
Amatéři mají dělat malý kšefty.
Jako masový vrah jsem ve srovnání s tím jen amatér.
Jsem v astrologii jen amatér.
Ty jsi vážně amatér.
jsem blázen amatér, vy blázen profesionál.
Jako amatér si myslím, že je to skvělý nápad.
Vedle vás budou vypadat jako amatéři.
Všichni jsme jenom amatéři.
Obávám se, že je nezastaví amatéři se srdcem na pravém místě.
Ne, pouhý hudební amatér, rozumíte, ale hledáme místo, kde bychom mohli nacvičovat.
Vy totiž nejste ani v nejmenším amatéři, vy jste přinejmenším stejně dobří jako profesionálové.
Hodně jsem se zabýval astronomickými přístroji, ale co se týče teorie, jsem pouhý amatér.
Sledoval jsem , mladíku, nejsi špatný válečný amatér.
Pak jsem jen amatér.
Ležel tváří dolů a připomínal uzel s prádlem, což vždycky znamená jen jediné. Zabil ho nějaký amatér nebo to mělo jako práce amatéra vypadat.
Amatér nebo tak něco?
Jen amatér.
Dej mi ho. Ty jsi vážně amatér.
Nevyvádějte jako nějakej amatér!
Pouhý amatér samozřejmě.
Zabil ho nějaký amatér nebo to mělo jako práce amatéra vypadat.
Jste zloděj. Pouhý amatér samozřejmě.
Amatér?
Amatér a vyžere nám princeznu.
Tak je to špičkový amatér.
Kondor je jen amatér.
Jo, jsem jen takový amatér, víte.
Zapomeňte na to, je to amatér, ničemu nerozumí.
Dnes jsem jen ubohý amatér.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Je nepravděpodobné, leč možné, že stranu uchvátí stoupenec tvrdé linie jako Ted Cruz nebo funkcionářský amatér, kupříkladu neurochirurg Ben Carson.
Jednalo se jeden z oněch zřídkavých okamžiků, kdy i amatér příležitost konkurovat profesionálům.

Možná hledáte...