čeština | angličtina | němčina | ruština
DOKONAVÝ VID navrhnout NEDOKONAVÝ VID navrhovat

Český výkladový slovník

Co znamená navrhnout?

navrhnout

předložit jako možnost (jak chápat či řešit problém, jak strávit čas, jak dále pokračovat v činnosti apod.)  Rodiče navrhli, abychom se vrátili domů dříve.  Ale takhle to přece nefunguje a nikdy nefungovalo! - Vážně ne? A co mi tedy navrhneš? označit (člověka) jako vhodného kandidáta  Jeho straničtí kolegové ho navrhli do funkce předsedy parlamentního výboru.

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje navrhnout?

navrhnout · sloveso

Možná hledáte...