DOKONAVÝ VID ubrat NEDOKONAVÝ VID ubírat

ubírat čeština

Synonyma ubírat synonyma

Která slova mají podobný význam jako ubírat?

Časování ubírat časování

Jak se časuje ubírat?

ubírat · sloveso

Příklady ubírat příklady

Jak se používá ubírat?

Citáty z filmových titulků

Ne, musím se dál ubírat svou cestou, dolů po řece, ve věci našeho Pána.
Jakmile zjistíme, kterým směrem se má výzkum ubírat, logický najdeme řešení.
Než se bude moct vrátit sem a být v normálním tlaku bez ohrožení života, musí se tlak ubírat postupnými kroky.
Odteď se budu ubírat cestou krve.
To neni cesta kterou se chci ubírat.
A všechno se děje podle toho, jestli to ona chce a nebo nechce, jak má co vypadat, jakým směrem se to má ubírat. takže je velice pod tlakem a je často nešťastná.
Pak musíš jemně zmrzlinu ubírat ze všech stran...jako sochař.
Tímto směrem se těžba bude ubírat v budoucnosti, a mělo by se to použít na Carema III.
Kdybych měl dobrou, mírumilovnou náladu, kdo ví, jakým směrem se věci můžou ubírat?
Až spustím warp kaskádu, můžeš začít ubírat.
Dávají směr, kterým se budeš ubírat. Občas jsou ty události téměř subtilní, jemné.
No. rozhodně to naznačuje kudy se ubírat. Ale samotný rituál vyžaduje větší znalost magie než mám.
Ode dneška se náš pořad. bude ubírat novým směrem.
Život se odehrává v okamžicích. okamžicích, které při pohledu zpět. určují, jakým směrem se život bude ubírat,. stejně jistě, jako vedou k jeho konci.
Za tu dobu se moci chopily už dvě vlády, ale nikdo z nás neví, kudy se chtějí ubírat, ani co pro naši zemi vlastně dělají.
Když mám tolik, tak jsem se musel naučit ne přidávat, ale ubírat.
Začni pomalu ubírat plyn. Ať už trochu zpomalíme.
Já se také snažím. Tohle hlavně není ten směr, kterým se naše řeč měla ubírat.
Doufám, že když skončily kalifornské primárky, když ty primárky skončily, že se teď budeme moci soustředit na dialog. nebo debatu, doufám, mezi viceprezidentem a mnou. o směřování, kterým se chceme ubírat.
Pátrání se musí ubírat severním směrem.
Láska by ti měla ubírat na chuti.
Nejdřív ze všeho musíš sebrat polevu po okraji, až ti uprostřed zůstane čistá zmrzlina. Pak musíš jemně zmrzlinu ubírat ze všech stran...jako sochař.
Mohu to dokázat. Nemůžeš se ubírat tímto směrem.
V tvém životě se vyskytnou okamžiky, které tě utvářejí. Dávají směr, kterým se budeš ubírat. Občas jsou ty události téměř subtilní, jemné.
No. rozhodně to naznačuje kudy se ubírat.
Čekala jsem, jakým směrem se to bude ubírat.
V životě je často třeba přinést oběti. a rozhodovat se, kterým směrem by se můj život měl ubírat.
Budoucnost je tvárná, může se ubírat mnoha cestami.
Takže mi nebudeš mít za zlé, že máme protichůdné názory na to, kterým směrem se má Amerika ubírat?
Chci znát kurz, jakým se náš románek bude ubírat.
Pokud by se lidstvo dokázalo spojit a ubírat se cestou zdravého vývoje, byla by tahle mise víc, než jen hledání nového domova.
Ne, nechci ubírat čas z vašeho nabitého programu.
Každýsimusívybratcestu,kterouse bude ubírat jeho život.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Přímé rozhovory by se měly ubírat dvěma paralelními stezkami.
Navzdory těmto úspěchům však evropská integrace zdaleka není završena, což se nezmění, dokud se všechny evropské země nebudou ubírat po stejné rozvojové dráze.
Írán je jako významná regionální mocnost plně připraven ubírat se tímto směrem a nebude šetřit sil, aby přispěl k řešení.
Takové rozhodování se přímo váže k debatám nad směrem, jímž by se měla ubírat společnost jako celek.
Navíc i ti, komu nadšení nedochází, se často úporně přou o směr, jímž by globalizaci rádi viděli se ubírat.
Avšak to, jak sama sebe popíšou - a jak je popíšou analytici -, bude mít významný dopad na to, jakým směrem by se mohla do budoucna ubírat.
Otázka, jak se zastánci reforem přeskupí a jak bude reagovat mladá generace Íránců, závisí do značné míry na tom, kterým směrem se budou ubírat konzervativci.
Odhodlaná reformní politika by měla tyto překážky překonat, ale chce-li se Ukrajina nadále ubírat cestou EU, musí pochopit, že podmínkou smysluplné integrace je i vláda zákona.
Reforma státu se začínala ubírat kupředu mnohem promyšlenější cestou.
To se hned tak nestane, ale je to směr, kterým se obchodní bilance musí nadále ubírat.
Tato mezinárodní pravidla ponechala dostatek prostoru pro rozvoj národního úsilí ubírat se dále úspěšnými, třebaže rozdílnými stezkami.
Má-li přetrvat schengenský prostor, musí se ubírat podobným směrem a vytvořit společnou instituci zodpovědnou za zabezpečení vnějších hranic a posílení rámce vnitřní bezpečnosti.
Přímé rozhovory by se měly ubírat dvěma paralelními stezkami. Měly by usilovat o zajištění okamžitého ukončení násilí na obou stranách a současně se zaměřovat na konečné urovnání našeho konfliktu.

Možná hledáte...