událost čeština

Význam událost význam

Co znamená událost?

událost

důležitý děj ohraničený v čase; něco, co se odehrálo přen., zast. zpráva o události

Synonyma událost synonyma

Která slova mají podobný význam jako událost?

Skloňování událost skloňování

Jak se skloňuje událost?

událost · podstatné jméno

+
++

Příklady událost příklady

Jak se používá událost?

Jednoduché věty

Pokládej to za mimořádnou událost.
Čekám na tuhle událost celý den.
Tom se těší na Událost.
Zapomeň na tuto smutnou událost.

Citáty z filmových titulků

Ale. naše naděje odvála událost, která se musí nazvat masakrem!
Je vám teď jasné, jaké následky pro vás bude mít tahle událost!
Poslouchej, beru tě na flám. který v tvé paměti navždy uvízne, jako krásná a radostná událost.
Myslím, že takováhle událost si žádá oslavu.
Tomu říkám událost!
Byla to poslední velkolepá událost, o které se mluvilo.
Celá událost je politováníhodná, ale není důvod k obavám.
Dietrich celou událost nahlásil FBI.
Budeme muset na stanici nahlásit událost.
Ta událost s těmi perlami ve mě vyvolala pochyby.
Je potěšením pozvat muže, který má tak malý zájem o dnešní událost.
Tato událost volá po šampaňském.
Je to velmi slavnostní událost.
Tato smutná událost se stane o několik měsíců dříve.
Život - je to jen náhodná událost nebo je to něco co se stalo mnohokrát po celou historii vesmíru?
Jsme nepředvídaná událost, jsme náhoda.
Takže půjdu na tuhle důležitou událost.
Je to nešťastná událost.
To je pro tu Soul Wheel událost?
Upřímně, mám hrozně moc práce, velká událost zítra a.
Mimořádná událost.
To je velká událost.
Obávám se, že tato politováníhodná událost. může dovést naše státy do války.
Jak dobře víte, až nastane jistá tragická událost, získám nedobrovolně dědictví vašich dcer.
A během příštích několika měsíců pobytu v Londýně obě rodiny doufají v jejich oboustrannou náklonnost, jež vyústí v událost, která zabezpečí štěstí nás všech.
Taková šťastná událost!
Je tu nějaká nová událost, nějaká změna?
Nejste na tu událost vhodně oblečený.
Jakou událost?
Tohle byla událost, kterou mohli všichni využít.
Jaká šťastná událost!
Bude to největší společenská událost roku ve městě!
A to zpoždění vysvětlím tím, že mě ta událost tak rozrušila, že jsem si šla domů odpočinout.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ani tuto událost ekonomové nepředvídali.
Tato měnící se povaha bojiště v podstatě znamená, že se válka coby rozhodná událost v mezinárodním konfliktu přežila.
Veřejnost však často nárůst úrokových sazeb považuje za negativní událost, která zvyšuje nezaměstnanost a potlačuje růst.
Tato událost nabízí několik předběžných ponaučení ohledně odkupů dluhu.
Na kterou událost si nejživěji vzpomínáte a která nejvíce změnila svět?
Mají sklon zaměřovat se na to, co se jeví jako největší a nejnaléhavější událost, a britská politika takovou událostí není.
Potíž se současným mediálním šílenstvím je však v tom, že někteří lidé jsou podle všeho přesvědčeni, že nová zpráva ani událost nestačí, neodhaluje-li vážnější důsledky a děsivější kalamity, než jaké lidstvo bralo v úvahu už dříve.
Když ale udeří mimořádná událost, rozsáhlé politické reakce vždy přinášejí nezamýšlené důsledky, které obvykle zasévají semena příští naplno rozvinuté krize.
I malá událost - řekněme onemocnění v rodině - může tyto lidi uvrhnout zpět do strádání.
Je to velká událost pro západní polokouli, pro Kolumbii i pro samotného Uribeho.
Ta událost je zachycena na fotografii: budoucí prezidenti, ministři a poslanci, tehdy pronásledovaní policií jako obyčejní zločinci.
ŽENEVA - Evropská krize suverénního zadlužení, odvíjející se jako zpomalený film, možná vypadá jako jedinečná událost.
Druhým byl Festival vědy v italském Janově, nová a nesmírně úspěšná událost, při níž do starobylého města zavítají výstavy a řečníci budící pozornost.
Kennedyho. Mnozí Američané se domnívají, že tato tragická událost znamenala ztrátu národní nevinnosti.
Nejkurióznějším aspektem postoje ECB byla pohrůžka, že restrukturalizované vládní dluhopisy jako zástavu nepřijme, pokud ratingové agentury usoudí, že restrukturalizaci je třeba klasifikovat jako úvěrovou událost.
Vzpomínky na oněch 18 dní jsou tak nabité děním, že je obtížné oddělit jednu událost od druhé, jednu fázi od další: dramatické, dojemné, bizarní a neskutečné od patetického.
Na nepevnost Severní Koreje poukazuje skutečnost, že i tak významná událost, jako je sjezd Strany práce, který se koná poprvé po třiceti letech, byla počátkem září nenadále odročena.
Namísto šťastných příprav na tuto událost jsou však pobaltské země Estonsko, Lotyšsko a Litva - které sotva před 15 lety získaly zpět nezávislost ztracenou ve druhé světové válce - neklidné.
Ještě rok předtím jen málokdo pokládal tuto světově převratnou událost za byť jen vzdálenou možnost.
Mají dokonce vazbu na hlavní událost přítomnosti, revoluce na Středním východě, které podle některých líčení vyvolala všeobecná nespokojenost nad vysokými cenami potravin - a které zase samy mohou vyvolat další zvýšení cen ropy.
Zaprvé, třebaže se událost, k níž dojde jednou za století, může přihodit na jeho začátku stejně dobře jako na jeho konci, je mnohem méně pravděpodobné, že k ní dojde hned v první dekádě století než někdy později.
Událost ale zdůraznila obecnější skutečnost, kterou už nelze přehlížet: svět vstoupil do druhého jaderného věku.

Možná hledáte...