udání čeština

Význam udání význam

Co znamená udání?

udání

anonymní či veřejné obvinění osoby nebo skupiny osob  Anonym podal udání na sousedy. prodání, přenechání nějakého artiklu  Udáním poslední položky v seznamu skončila aukce. oznámení nějaké informace  Zboží zaslané poštou lze vrátit do dvou týdnů bez udání důvodu.

Synonyma udání synonyma

Která slova mají podobný význam jako udání?

udání čeština » čeština

nařčení donášení denunciace

Udání čeština » čeština

konfidence

Skloňování udání skloňování

Jak se skloňuje udání?

udání · podstatné jméno

+
++

Příklady udání příklady

Jak se používá udání?

Citáty z filmových titulků

Někdo na něj podal udání.
Podám na vás udání!
Víte sám, že bez anonymů a udání bychom se nehnuli z místa.
Vyznamenání bylo za udání vlastního otce.
Dostanu rozkaz zamířit sem, bez udání důvodu. Jsem informován, že mí lidé budou přemístěni na stanici do zabezpečené sekce.
Bojím se, že na mě podá udání.
Kdo uvěří udání exkomunikovaného kacíře, rebela na útěku, kterého čeká oprátka bez soudu.
To anonymní udání nepokryje ani desetinu toho, co jsem tu objevil.
Udání je falešné, jak přiznal ten, který jej udal.
Udání píší s pravopisnými chybami.
Nálady z města, ne žádná udání.
Nikdo přece žádná udání nezahodí!
Dostávám spoustu anonymních udání na váš podnik.
Anonymní udání?
Je zde mnoho udání, i mnoho ztížností.
Jak jsem vám už říkal, otče. vaše udání zahájí oficiální pátrání.
Bylo by třeba slamníky, zároveň komoru a truhu, těžce vybojovaná deka, udání a proklínání, prosby opakované v každém jazyku, nenadálá přítomnost SS, nadšení pro jejich namátkové kontroly a žertíky.
Tlouštík v poutech zahajuje pobyt ve vězení. po udání, které finančním úředníkům poskytl Legs Wheeler.
Bez udání tvého jména?
Udání je platné jen od neznámé osoby, ne od příbuzných.
Souhlasím pane, ale já jsem přísahal že neopustím pevnost bez udání důvodu.
To ocenění bylo za udání mého otce Straně.
Dostanu rozkaz zamířit sem, bez udání důvodu.
Rentmistr mi prozradil, že je tam taky udání na tebe.
Dostal jsem už čtyři anonymní udání a všechny na Clevelanda.
Jedno udání na vás jsem dokonce zničil.
Můžeš. Můžeš je informovat, můžeš psát udání, můžeš proti mně poštvat kolegy, akorát je už pozdě.
Dostali jsme udání, že ředitel si dovoloval v tomto baru na umělce.
Rodný list bez udání otcova jména.
Dostali jsem udání, že převážíte zakázané zboží.
Harolde, doneslo se mi, že nikdo žádné anonymní udání nepodal.
Vidíš kolik jsi vydělala na jeho udání?
Propouštím je bez udání důvodu, takže máš neplacený přesčas.
Vzhledem k současné mezinárodní situaci je udání polohy nezbytné.
Nepochopil to a možná zrovna vyplňuje udání za sexuální harašení proti mě.

Možná hledáte...