urovnání čeština

Skloňování urovnání skloňování

Jak se skloňuje urovnání?

urovnání · podstatné jméno

+
++

Příklady urovnání příklady

Jak se používá urovnání?

Citáty z filmových titulků

Cedar pro mě poslal. Nabízí urovnání.
Z toho důvodu nám velice jde o urovnání našich neshod.
Bůh je mi svědkem, Olivere, že netoužím po králově smrti, ale o mírové urovnání věcí pro tento národ.
Všichni byli zapřísáhlými stalinisty zaměřenými proti urovnání vztahů.
Pak přijde odročení na neurčito a urovnání mimo soud.
Přejeme si osobní jednání pro urovnání krize na Tau Cygna V.
To mi velmi pomůže při mém úsilí o urovnání sporu.
Proč vám nabízí urovnání?
Přiznejte se a pokuste se o urovnání.
Přiznejte se, a pokuste se o urovnání.
Obě strany sice pořád ještě usilují o mírové urovnání sporu, ale vlna násilí vrhá temný stín na budoucí mírové iniciativy.
Dobře. Když otočíte v navrhovaném urovnání na stranu 2,najdete tam náš seznam podle priorit.
Na výslech? Mluvilo se o urovnání. Mysleli jsme, že to s ním nějak souvisí.
Když urovnání do 24 hodin nezabráníme, odepřou nám 9 miliónů. Pak se vytasí s kazetou, na které Arthur tancuje ten sexy taneček.
Nabízí urovnání.
Jsou důležitější záležitosti ke zvážení než urovnání opilecké rvačky.
Bez urovnání vašeho účtu pane.
Za něco takového mohou sedět léta. Ale nejdřív s nimi povečeř, abys ukázala, žes usilovala o přátelské urovnání.
V Brazílii jste byl jako poradce před, během a po urovnání puče.
Vláda Jejího veličenstva dává přednost vyjednanému urovnání.
Byl rozhodnutý uspořádat další volný koncert, takový, který by mohl přinést mír a urovnání jeho rozdělenému ostrovu.
Poskytneme vám nejlepší možné jídlo, přístřeší a urovnání.
Poslouchej Mae, co musíš udělat je zapomenout na tvého otce. - Zapomeň na urovnání.
Přejeme si osobní jednání pr urovnání krize na Tau Cygna V.
Mám tady kopii o majetkovém urovnání.
Zbožňuju vás románské typy, s vašim legendárním zvykem, jen tak se někde usadit, jak rozkošně trváte na okamžitém urovnání dluhu!
Co se týče finanční kompenzace: dotyčný vesnický úřad učinil hned napoprvé dobrý návrh k urovnání sporu.
Německá vláda dnes večer oznámila svou odpověď na britské vyjednávání, a zveřejnila své návrhy na urovnání polského problému.
Žije tam dodnes a usiluje o mírové urovnání s Čínou.
Už je příliš pozdě na urovnání.
Finanční zázraky, zázračné uzdravení, duševní uzdravení, urovnání vztahů..
Jaký druh urovnání máte?
Žádné urovnání, prostě kamarádství, víš.
Mluvilo se o urovnání.
Když urovnání do 24 hodin nezabráníme, odepřou nám 9 milionů.
Z toho pramenila naše neochota jednat o mimosoudním urovnání, zvláště pak, když žalující strana žádala přes tři miliardy dolarů.
A nakonec naše finanční oddělení spočítalo, že daňové výhody, pokud dosáhneme urovnání pod 600 milionů v tomto fiskálním roce že by nám daňové odpisy urovnání v podstatě zaplatily.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Zapojení USA do izraelsko-palestinského konfliktu se pravděpodobně omezí spíše na udržování statu quo než na snahu o celkové urovnání.
Teď se doufá, že se takováto realistická a pragmatická urovnání rozšíří i na Iráčany bojující pod praporem nacionalistické a protiokupační agendy.
Měly by usilovat o zajištění okamžitého ukončení násilí na obou stranách a současně se zaměřovat na konečné urovnání našeho konfliktu.
Vedle této snahy by měla okamžitě začít energická jednání o konečném urovnání sporu.
Toto zjištění podnítilo celoarabskou mírovou iniciativu roku 2002, která připravila podmínky pro komplexní izraelsko-arabské urovnání.
Palestinští a izraelští představitelé proto budou muset překlenout rozdíly a dosáhnout diplomatického urovnání.
Z dlouhodobého hlediska však bude obtížnější dosáhnout urovnání i ve sporných bodech, jako jsou Tchaj-wan, sjednocení Korejí a budoucnost americké spojenecké struktury v Asii.
Izraelská strategie usilování o mír tedy osciluje mezi dvěma vizemi: zatímco izraelská levice vidí prioritu v palestinském problému, izraelská pravice upřednostňuje snahu o urovnání s velkými arabskými mocnostmi.
Sýrie má živý zájem o pozvánku k urovnání s Izraelem pod patronací USA.
Náklady na nedosažení mírového urovnání se v hospodářské statistice Izraele ani ve formálních diplomatických stycích pravděpodobně neprojeví.
K zajištění toho, že budou splněny závazky v souladu s návrhem urovnání, bude nutný mezinárodní dohled nad kosovskou nezávislostí prostřednictvím silné mezinárodní civilní a vojenské přítomnosti.
Zejména Čína by měla využít svého značného vlivu v Súdánu a dovést ty, kdo v zemi rozhodují, ke konečnému mírovému urovnání sporu.
Německo tato urovnání vynucuje na základě silného domácího tlaku, ale německá veřejnost se nedozvěděla pravdu, a proto je zmatená.
Posílil pozici řady lidí v Evropě i mimo ni, již jsou skeptičtí ke zpochybnění územní celistvosti země nebo nadále tvrdí, že věří v urovnání dohodou.
To brání jakémukoliv pokroku směrem k mírovému urovnání v době, kdy by pokrok v palestinské otázce mohl pomoci odvrátit vzplanutí vášní na širším Blízkém východě.
Saúdové na tuto dohodu pohlížejí jako na předehru k nabídce mírového urovnání s Izraelem, za něž by ručila Saúdská Arábie i další arabské země.
Patnáct let poté, co Madridská konference mírový proces mezi Izraelci a Palestinci zahájila, si obě strany lépe uvědomují, co je nevyhnutelné, má-li tento mučivý proces vést k trvalému urovnání.
Vzhledem k tomu, že Američané se nadále vyhýbají té úrovni odhodlaného zprostředkování, již předvedl Bill Clinton, zúčastněné strany zřejmě nejsou schopné splnit vzájemné minimální požadavky na urovnání.
Souběžná slabost Olmerta a Abbáse vyvolala souběžný zájem o mírové urovnání.
Přímé rozhovory by se měly ubírat dvěma paralelními stezkami. Měly by usilovat o zajištění okamžitého ukončení násilí na obou stranách a současně se zaměřovat na konečné urovnání našeho konfliktu.
Kreml dosud rezolutně prohlašuje, že přijme jedině urovnání, s nímž budou souhlasit obě strany, čímž vlastně schvaluje srbský postoj.
Na čem se tedy zakládá tvrzení, že Bašírova obžaloba je překážkou mírového urovnání?

Možná hledáte...