ose | sel | oser | orel

osel čeština

Překlad osel francouzsky

Jak se francouzsky řekne osel?

osel čeština » francouzština

âne baudet ane aliboron

Příklady osel francouzsky v příkladech

Jak přeložit osel do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Mohu Vám pomoct, když se díváte jako plesnivý osel?
Qu'y puis-je si vous ressemblez à un âne de réforme?
Je tvrdohlavej jako osel.
C'est une sacrée tête de mule.
Dej zlobivému klukovi dlouhý provaz a ten osel si z něj sám udělá ohlávku!
Donnez ce qu'il veut à un mauvais garçon et il deviendra vite un âne.
Nechci být osel!
Je ne veux pas être un âne.
Nějaký osel?
Un âne?
Hele, ty hýkáš jako osel.
Hé, tu ris comme un âne.
Ano, ale já byl největší osel.
Oui, mais j'ai mené la danse.
No, jak jsem řekl, že starý osel žil na plantáži a jednoho rána.
Et un matin. Mme Thornton acceptera de jouer pour nous.
Jsi hloupý osel, Georgi.
Tu es vraiment idiot.
Věřte nebo ne, ale znal jsem chlápka, co cítil zlato, jako osel cítí vodu.
Et les narines aussi! J'ai connu un type qui savait flairer l'or.
Na vás nikdo nemá. Jste hloupější než ten nejhloupější osel.
Y a pas plus crétins que vous!
Vezmeme celou kořist, půjdeme přímo na sever a ten osel zůstane švorcovej.
On lui pique son or et on file plein nord.
Proč ne? Je to osel. Není džentlmen.
Ce n'est pas un gentleman.
Ani on není takový osel, aby se nechal věčně podvádět.
On ne peut tromper même Lionel éternellement.

Možná hledáte...