eminente italština

čnící, zvláštní, znamenitý

Význam eminente význam

Co v italštině znamená eminente?

eminente

colui che è autorevole tra i tanti

Překlad eminente překlad

Jak z italštiny přeložit eminente?

Příklady eminente příklady

Jak se v italštině používá eminente?

Citáty z filmových titulků

È stato commesso un attentato contro un eminente diplomatico europeo, mr Robam, che era presente al concerto.
Došlo k pokusu zavraždit evropského diplomata,..Pana Ropa. Pokusu?
Una volta fu chiesto a un eminente redattore. quali fossero le tre cose più importanti. da ricordare.
Jednou se zeptali významného redaktora, co jsou tři nejdůležitější věci. v žurnalistickém řemesle.
Sono state portate qui dall'Egitto e depositate nel nostro tempio su richiesta di Antonio dall'eminente Sosigene.
Nedávno byla přivezena a uložena ve svatém chrámu na Antoniovu žádost učeným Sisogénem.
Un uomo saggio ha detto che, anche sul trono più eminente, siamo seduti su nient'altro che il nostro didietro.
Jistý moudrý človek řekl, že i na tom nejvznešenějším trůně sedíme pouze na vlastní řiti.
Un unicorno d'ottone viene lanciato da una catapulta attraverso una strada e infilza un eminente chirurgo.
Mosazný jednorožec byl katapultovaný přes ulici a propíchnul známého chirurga.
Sono sicuro che siamo d'accordo con l'eminente collega. Mr. Corleone, conosce i suoi diritti.
Protože od doby Kryštofa Kolumba přes časy Enrica Fermiho až do dnešních dnů byli Italoameričané první v budování a obraně našeho národa.
Il sig. Creasy Silo, l'eminente critico.
Ale. pan Creasy Silo, náš slavný kritik!
L'eminente critico ha senso dell'umorismo in tempi così stressanti.
Prominentní kritik má i ve stresové situaci smysl pro humor.
L'eminente dott. Thorndyke.
Á, pozoruhodný Dr. Thorndyke.
Ero già quasi messo al bando e oggi un'eminente personalità del partito mi invita a salvare il Teatro di Stato.
Málem jsem emigroval. A teď mě pruský ministerský předseda žádá, abych zachránil jeho divadlo před bankrotem.
Un forte applauso per il nostro più eminente consigliere. o meglio, la nostra consigliera, Felicia Alden.
Pořádně zatleskejme naší nejvýznačnější kapitánce. nebo spíše vedoucí městské rady, Felicii Aldenové!
Lwaxana Troi e l'eminente famiglia Miller presto giungeranno qui.
Lwaxana Troi a ctěná rodina Millerova dorazí, co nevidět.
Il nostro eminente ospite, dottor Paul Stubbs, cercherà di studiare il decadimento del neutronio espulso a velocità relativistiche da un'enorme deflagrazione stellare che avrà luogo qui nel giro di poche ore.
Náš host, doktor Paul Stubbs, u nás bude studovat rozpady neutronia vyslaného relativistickými rychlostmi při mohutné stelární explozi, k níž tu dojde řádově za několik hodin.
Un eminente filosofo del tempo, Liam Dieghan, fondatore del neo-trascendentalismo, predicava una Vita semplice in armonia con la natura, da cui bisognava apprendere.
Největším filozofem té doby byl Liam Dieghan. Založil hnutí Neo-transcendetalistů, které hlásalo návrat k prostšímu životu. Člověk má žít v souladu s přírodou a nechat se od ní poučit.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Tuttavia, la Banca Mondiale, l'eminente istituto per lo sviluppo globale, sta fondamentalmente dichiarando che la ricerca nell'agricoltura non è una priorità per lo sviluppo.
Světová banka - jako čelní globální rozvojová instituce - však svým krokem v podstatě deklaruje, že zemědělský výzkum není rozvojovou prioritou.

Možná hledáte...