namátkou čeština

Překlad namátkou italsky

Jak se italsky řekne namátkou?

namátkou čeština » italština

alla ventura a casaccio come vien viene alla sperindio a bacchio
Doporučujeme...Začínáme s italštinouKoupit booktook.cz »

Příklady namátkou italsky v příkladech

Jak přeložit namátkou do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Zbůhdarma. Namátkou. Z potřeby básně.
Storie raccontate dal fato, per caso, per il piacere della poesia, trascinate da un'errante eco e perché anche le cose più antiche giacciono nel groviglio del presente tempo.
Vyberte si namátkou téma. a napíšu vám knihu za pár dní!
Datemi qualsiasi titolo casuale Ill e scrivere un nuovo libro in soli due giorni!
Jen namátkou někteří, kteří tu začínali, jsou to David Brenner, Jimmie Walker, Gabe Kaplan, Freddie Prinze.
Tra gli artisti che hanno iniziato qui ci sono David Brenner Jimmie Walker Gabe Kaplan, Freddie Prinze.
Opravdu? Takhle laxně, nedbale, namátkou pohozený?
Le hai disseminate. casualmente. in quel modo?
Noose vybere porotu namátkou.
Noose seleziona i giurati a raso.
Namátkou vás občas prohledáme.
Verrà perquisito a sorpresa.
Nejspíš nějaký malý smrkáč. Který si jen tak namátkou vytáčí čísla.
È solo un bambino che sbava sul telefono e ha fatto dei numeri a caso, eh?
Můžem to vybrat namátkou.
Comunque le metti non vuol dire niente!
Vybrala jsem to namátkou, to je vše.
L'ho scelto a caso, ecco tutto.
Každý semestr ten program vybere namátkou velkokapacitní přednášku, zapíše Joshuu Whoppera a ohodnotí ho A.
Ogni semestre il programma sceglie a caso corsi numerosi, iscrive Joshua Whopper e gli conferisce una A.
Opravdu si myslíte, že si vám uvěřím, že jste si tenhle dům vybral namátkou?
Pensi che io creda che la scelta di questa casa sia fortuita?
Vzali by si namátkou někoho jiného.
Avrebbero preso qualcuno, a caso.
Ten konferenciér namátkou tahal lístky ze dvou krabiček. Jedna byla pro děvčata a druhá pro chlapce.
Il presentatore ha tirato fuori questi biglietti a caso dalla scatola uno per le ragazze e uno per i ragazzi.
Myslel jsem si, že vybíráme namátkou části těla, které nemají s jejími symptomy co dočinění.
Pensavo stessimo dicendo a caso parti del corpo che non hanno niente a che vedere coi sintomi.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Víme, že pokles výkonu žáka může zapříčinit bezpočet těžkostí - úmorné letní vedro ve třídách bez klimatizace, problémy doma či nekvalitní učitelé, abychom jmenovali jen namátkou.
Sappiamo che una serie di problemi può causare la diminuzione della prestazione di uno studente - un torrido caldo estivo in aule senza aria condizionata, problemi a casa, o insegnanti di scarsa qualità, per citarne alcuni.
Doporučujeme...Italština (nejen) pro samoukyKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...