namáhání čeština

Překlad namáhání italsky

Jak se italsky řekne namáhání?
Doporučujeme...Jak vyzrát na cizí jazykyKoupit booktook.cz »

Příklady namáhání italsky v příkladech

Jak přeložit namáhání do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Změřili jsme tektonické namáhání kůry vaší planety. Nic nedokazuje, že by otřesy znamenaly nějaké nebezpečí.
L'esame delle zone di assestamento della crosta del pianeta indica che le scosse non sono un pericolo.
Záznamy naznačují explozi plavidla v důsledku extremního namáhání materiálu.
Sembrerebbe esplosa a causa di una sollecitazione di taglio.
No, tak jsme k tomu přidali trochu technologie z vizoru a tak zvýšili účinnou sílu a snížili namáhání ve vedení energie.
Abbiamo migliorato la tecnologia del mio visore per poter aumentare la potenza reale e abbassare i livelli di pressione dei campi.
Má vrchní páteřní výztuha je poly-slitina navržena pro extrémní namáhání.
Il mio supporto spinale è di una lega che resiste a stress estremo.
Přílišné namáhání. je velmi běžná příčina pro vznik mozkového aneurizma.
Spesso quelli al cervello sono causati da uno sforzo intenso.
Profesorka Walshová říká, že adrenalin je jako cvičení, ale bez nadměrného fyzického namáhání.
La professoressa Walsh dice che l'adrenalina è come andare in palestra, ma costa meno.
Potřebuju ergonomickou klávesnici, kvůli stresu z opakovaného namáhání.
Ho bisogno di una tastiera ergonomica per evitare lesioni da gesti ripetuti.
Namáhání způsobilo malou trhlinu, kvůli které se do pleurální dutiny dostal vzduch.
Il sovraffaticamento ha causato una piccola lacerazione della ferita, causando un accumulo di aria nella pleura.
Opakující se namáhání způsobilo selhání dílů.
Lo sforzo continuo deve averne provocato il cedimento delle parti.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Italština za 24 dnůIntenzivní kurz pro samoukyKoupit booktook.cz »