naléhání čeština

Překlad naléhání italsky

Jak se italsky řekne naléhání?

naléhání čeština » italština

sollecitamento pressione perseveranza insistenza
Doporučujeme...Jak vyzrát na cizí jazykyKoupit booktook.cz »

Příklady naléhání italsky v příkladech

Jak přeložit naléhání do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Musíš se naučit milovat bez naléhání.
Bisogna imparare ad amare senza aspettarsi nulla in cambio.
Na mou čest, ujišťuji vás, že její stud se mému naléhání velmi dlouho vzpíral.
Dico che dovetti penare non poco per convincerla a fare ciò che il mio amore le chiedeva.
Kvůli naléhání si myslím, že by jsme měli projednat případ Johna Merricka, zvaného Sloního Muže.
Ma data l'urgenza della questione, propongo di venire subito al caso di John Merrick, l'Uomo Elefante.
Rád bych, leč vzdor vašemu naléhání se obávám, že v čase jablek budu ve službách lorda Charborougha, dokud příští sklizeň nebude v moštu vypita.
Ne sarei deliziato, ma temo che, malgrado le vostre insistenze resterò occupato oltre la fine della stagione delle mele e poi passerò al servizio di Lord Charlborough per lungo tempo.
Ale bylo by ode mě neodpustitelně domýšlivé, kdybych ignoroval naléhání tolika svých kolegů.
Ad ogni modo. sarebbe straordinariamente arrogante da parte mia non considerare gli incoraggiamenti di tanti miei colleghi.
Někdy je naléhání dělat špatnosti blízko podmanění.
A volte l'impulso di fare del male e' quasi schiacciante.
Tento kompaktní SigSauer vám míří na hlavu, aby zdůraznil mé naléhání, že máte okamžitě upustit od pátrání po tom, kdo ublížil vaší partnerce!
Puntandole questa SigSauer alla testa voglio ribadire che non deve cercare chi ha fatto del male alla sua collega!
Na naléhání agenta Muldera jsem prošla vzorky tkání. takzvaným částicovým směrovým spektrometrem.
Su insistenza dell'agente Mulder, ho esaminato dei campioni di tessuto con uno spettrometro.
Jen mi tu pomáhá na naléhání mé matky.
Scusatemi. Va tutto bene.
Buster se také družil, ale, na Lucilliono naléhání, neměl svoje brýle.
Anche Buster stava socializzando. ma, su insistenza di Lucille, non aveva i suoi occhiali.
Na naléhání paní Claskyové jsem si k ní pozvala dvě kamarádky, ačkoli mě doma čekali.
Su ríchíesta della síg.ra Clasky, avevo ínvítato due míe amíche da leí anche se mì aspettavano a casa.
A Michael byl na Jessiino naléhání venku ve městě.
E Michael, su insistenza di Jessie, era uscito a divertirsi.
Jediný důvod, proč jsem v té části města byla, bylo naléhání mámy, abych po smrti Lilly chodila do poradny.
L'unica ragione per cui mi trovavo in quella zona era che mamma aveva insistito...perché vedessi uno psicologo dopo la morte di Lilly.
Ne, naléhání Ti nepomůže.
Oh, implorare se non ti aiutera'.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

NEW YORK - Příliš mnoho politiků a ekonomů přičítá kolaps řecké ekonomiky úsporným opatřením - přijatým na naléhání věřitelů Řecka.
NEW YORK - Sono molti i politici e gli economisti che danno la colpa alle politiche di austerità (invocata dai creditori della Grecia) per il crollo dell'economia greca.
Na naléhání Německa bude ECB dohlížet jen na zhruba 130 největších bank eurozóny.
Su insistenza della Germania, la Bce monitorerà solo le circa 130 banche più grandi della zona euro.
Rusko prohlásilo, že americké naléhání na Assadův bezodkladný odchod je překážkou míru.
La Russia ha dichiarato che l'insistenza dell'America sull'immediata destituzione di Assad è stata un ostacolo alla pace.
Doporučujeme...Libro degli eserciziCvičebnice italštiny pro mírně a středně pokročiléKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...